Kirjastojen demokratiatyöhön evästystä kuntalaisilta

Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastojen demokratiahanke selvitti, millaisen yhteiskunnallisen, poliittisen tai aatteellisen toiminnan kuntalaiset kokevat kirjastoihin kuuluvaksi. Tuloksia esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 21.11. klo 18 pääkirjasto Metson lavalla.

Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastojen demokratiahanke selvitti keväällä 2023 kuntalaiskyselyllä ja asiakasymmärrystyöpajoilla kuntalaisten suhtautumista kirjastojen lakisääteiseen tehtävään edistää demokratiaa, sananvapautta ja aktiivista kansalaisuutta. Kuntalaiskysely oli jatkoa vuoden 2021 valtakunnalliselle väestökyselylle ”Kirjastot demokratian vahvistajana”, jonka tuloksista kävi ilmi, etteivät yleiset kirjastot ole täysin onnistuneet täyttämään demokratiatehtäväänsä. 

-Nyt kysyimme kuntalaisilta muun muassa, kuinka ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita tulisi tuoda esille kirjastoissa sekä miten kirjastot voisivat parhaiten tukea aktiivista ja luovaa kansalaistoimintaa. Kyselyllä kartoitettiin myös mielipiteitä joko kirjaston itsensä tai kansalaistoimijoiden järjestämistä aatteellisista ja poliittisista tapahtumista kirjaston tiloissa, kirjastonhoitaja Marjo Hietikko Tampereen kaupunginkirjastosta sanoo.  

Kuntalaiskysely toteutettiin verkkokyselynä ja paperikyselynä, jota jaettiin myös kirjastojen ulkopuolella. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 456 vastausta. 

Kyselyn jälkeen Tampereella ja Jyväskylässä järjestettiin kaksi asiakasymmärrystyöpajaa, joiden osallistujat löydettiin kuntalaiskyselystä. Asiakasymmärrystyöpajoissa päästiin käymään läpi moniulotteisia teemoja, jotka vaativat taustoittamista ja keskustelua. Työpajoissa hyödynnettiin myös puntaroivaa ryhmäkeskustelua, äänestystä ja toiminnallisia tehtäviä, kuten demokratiatyön muotojen lajittelua sopivuusjärjestykseen. 

 

Kirjastoihin toivotaan päättäjiä, tietoiskuja ja avointa kansalaiskeskustelua 

Kyselyn ja asiakasymmärrystyöpajojen perusteella kuntalaisten mielestä houkuttelevimpia demokratiatapahtumaformaatteja ovat asiantuntijoiden haastattelut ja luennot sekä avoimet keskustelutilaisuudet yhteiskunnallisista tapahtumista. Vetovoimaisiksi demokratiatapahtumien vieraiksi koettiin korkean profiilin päättäjien ohella kantaaottavat kulttuurivaikuttajat sekä toimittajat. Erityistä mielenkiintoa herättivät mahdollisuudet päästä keskustelemaan viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa yleisötilaisuuksissa. Kirjastolle nähtiin luontevana tehtävänä järjestää valmennuksia, tietoiskuja ja infopisteitä yhteiskunnallisista asioista ja päätöksenteosta. 

Kuntalaiset näkevät kirjaston puolueettomana, sitoutumattomana, tasapuolisena ja avoimena kansalaiskeskustelun foorumina. Kirjaston roolia aktiivisen kansalaisuuden toiminnallisena tilana ei ole kuitenkaan vielä täysin omaksuttu, ja osa kuntalaisista haluaa myös hillitä kirjastoa etenkin poliittisen kansalaisaktivismin tilana. Toisaalta vastaajien mielestä kansalaisten järjestämät poliittiset tai aatteelliset tilaisuudet olisivat jopa laajemmin hyväksyttäviä kuin kirjaston itsensä järjestämät. 

Kuntalaisia kiinnostavat päätöksenteon prosessit ja erilaiset vaikuttamiskeinot. Kuntalaisen tukeminen päätöksentekoon osallistumiseen, kuulluksi tulemiseen ja palvelujen yhteissuunnitteluun nähtiin kirjastolle erityisen sopivana toimintana. Lisäksi monenlaisten kansalaistaitojen oppiminen, tulevaisuusvisiointi ja rakentava keskustelu kiinnostivat kyselyyn ja työpajoihin osallistuneita. 

  

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 

Kirjastojen kuntalaiskyselyn tuloksia sekä juuri valmistunutta Tampereen osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelmaa esitellään yleisölle tiistaina 21.11.2023 klo 18 pääkirjasto Metsossa (Pirkankatu 2) Metson lavalla järjestettävässä tilaisuudessa. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä.

Tampereen osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelmassa määritellään, millaista osallisuustyötä Tampereella tehdään ja mitkä ovat sen tavoitteet ja toimenpiteet. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmaa. 

Lisätietoja

Marjo Hietikko
Tampereen kaupunginkirjasto Kirjastonhoitaja
Puhelin:
040 674 1757
Lotta Harsunen
Sivistyspalveluiden yhteiset palvelut Hyvinvointi, osallisuus, yhteisöt ja yhdenvertaisuus -tiimi Suunnittelija
Puhelin:
040 568 6122
Jaa sosiaalisessa mediassa