Linnainmaan raitiotien siltojen sekä varikon ja urheiluhallin asemakaavaluonnokset nähtävillä

Linnainmaalle itään suunnitteilla olevan Tampereen Ratikan jatkeen siltaosuuksien asemakaavan valmisteluaineisto kaavaluonnoksineen on nähtävillä 26.10. – 16.11.2023. Samaan aikaan on nähtävillä luonnosaineisto asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa urheiluhallin ja liityntäpysäköinnin sekä tulevaisuudessa Linnainmaan raitiotievarikon rakentamisen.

Teiskontietä ympäröiviä alueita Alasjärven eteläpuolella sekä Heikkilänkadun itäosan ympäristöä koskevan asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset Linnainmaan raitiotielinjan ja Teiskontien ja valtatien 9 ylittävien siltojen rakentamiselle. Kaupunkikuva, maisema-, virkistys- ja luontoarvot sekä kestävä vesitalous otetaan huomioon. Teiskontien ylittävästä uudesta sillasta muodostuu kaupunkikuvallisesti huomattava maamerkki pääväylän maisemaan.

Alasjärven eteläosa on viheraluetta, jossa sijaitsee uimaranta. Suunnittelualueen länsirajalla kulkee merkittävä vesireitti (Rahjukoskenoja), joka tulisi säilyttää avoimena tai palauttaa avoimeksi ja säilyttää sen lähiympäristö rakentamattomana ja kasvipeitteisenä. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Myös nyt nähtävillä oleva varikon sisältävä asemakaava on kaksiosaisen kaava-alueen välissä.

Nähtävillä olevien asemakaavojen lisäksi raitiotien jatketta Taysilta itään suunnitellaan vireillä olevissa Medi-Parkin ja Alasjärven länsipuolen asemakaavoissa, joissa raitiotien varteen esitetään uusia rakentamisen alueita, valtaosin asumiseen.

Urheilua, pysäköintiä ja varikko

Toisella asemakaavalla mahdollistetaan raitiotievarikon rakentaminen tulevaisuudessa sekä urheiluhallin ja liityntäpysäköinnin toteuttaminen Heikkilänkadun varrelle Linnainmaan läheisyyteen, Pappilan kaupunginosaan. Asumaton alue on kaupungin omistuksessa, ja siellä on nyt polttoeineen jakelua.

Tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kortteli paikalle, joka toimii idän ja pohjoisen suunnalta tultaessa porttina tiivistyvään raitiotiekaupunkiin. Asemakaavalla halutaan myös vahvistaa yhteyttä Pappilan asuinalueelta Niihaman virkistysalueelle.

Nykyisin Teiskontietä myöten kulkee kymmenen joukkoliikenteen reittiä, ja lähin pysäkki on Teiskontien ja Heikkilänkadun risteyksessä. Suunnitellun raitiotien odotetaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä. Heikkilänkadulle suunnitellun ratikkapysäkin vieressä on päivittäistavarakauppa. Läheiseen päiväkotiin on 600 metriä. 

Asemakaava-alueella rakennusoikeutta muodostuu noin 27 400 kerrosneliömetriä, josta raitiotievarikko muodostaa noin 12 000 kerrosneliönmetriä ja urheiluhalli 4700 kerrosneliömetriä. 

Raitiotievarikko muodostaa uuden maamerkin Jyväskylästä kaupunkia kohti ajettaessa ja urheiluhalli on tärkeässä asemassa kaupungista poispäin ajettaessa. Lisäksi asemakaava mahdollistaa uuden jalankulun ja pyöräilyn sillan Teiskontien ylitse, mikä myös nousee kaupunkikuvassa merkittäväksi.

Nyt suunnitellaan raitiotielinjaa Pirkkalasta Linnainmaalle nykyisten Sorinaukion ja Taysin alueille ulottuvien linjojen jatkeeksi. Tampereen Ratikan seudullisen liikennöinnin laajentuessa varikko jää liian pieneksi ja tarvitaan lisätilaa. Linnainmaan varikon odotetaan olevan tarpeellinen ratikkaliikenteen sujuvuuden takaamiseksi viimeistään vuonna 2032, kun liikenteen Ylöjärven linjalla suunnitellaan alkavan.

Yleisötilaisuus Koilliskeskuksen kirjastossa 9.11.

Raitiotiesiltojen asemakaavan ja raitiotien varikon asemakaavan yhteinen suunnittelupäivystys pidetään torstaina 9.11.2023 klo 16–19 Koilliskeskuksen kirjaston Kivi -salissa, osoitteessa Liikekatu 2. Tilaisuudessa on tavattavissa asemakaavojen laatijat ja muita suunnittelijoita
 

Lisätietoja

Katarina Surakka
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3935
Saija Kouko
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 801 6171
Tuija Rönnman-Arnautelis
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
041 730 4617
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa