Konsernijaosto esittää Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen valmistelun lopettamista

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto keskusteli 19.9.2023 kokouksessaan Tampereen pitkän tähtäimen vedenhankinnasta ja siihen liittyvistä investointivaihtoehdoista.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että koska Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen toteuttamisnäkymät ovat kokonaisarvioinnin valossa niin heikot, hankkeen valmistelu on syytä lopettaa. Harkinnassa on otettu huomioon muun muassa luontoarvot, muiden kuntaosapuolien kannanotot sekä lupaprosessien tuomat haasteet. 

Konsernijaosto esittää kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että kaupunki käynnistää yhdessä muiden Tavase Oy:n osakkaiden kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhtiön purkaminen tai toimialan muuttaminen. 

– Jotta varmistetaan puhtaan veden riittävä saatavuus tulevaisuudessakin, jatketaan vaihtoehtojen tutkimista lähtökohtaisesti Ruskon vedenottolaitoksen saneerauksen ja uuden laitoksen rakentamisen välillä. Hankkeen valmisteluvastuu siirretään Tampereen Vesi Oy:lle, ja selvitetään yhdessä Tampereen Vesi Oy:n ja naapurikuntien kanssa pintavesilaitoksen toteutusmahdollisuutta yhtiömuodossa, konsernijaosto esittää päätöksessään.

Konsernijaosto hylkäsi äänin 0–9 pohjaesityksen, jonka mukaan Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta olisi jatkettu lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten.
 
Tekopohjavesihankkeen toteutuksen lupaprosessi on kesken. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) saadun tiedon mukaan KHO käsittelee Tavasen lupa-asiaa lokakuun 2023 istunnossaan.

Laadittujen selvitysten perusteella tekopohjavesihanke on suositeltavin vedenhankintavaihtoehto huomioiden vedenhankinnan toimintavarmuus, kustannukset ja hiilijalanjälki.

Lisätietoja

Arto Vuojolainen
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Puhelin:
050 345 1397
Anne Liimola
Konsernijaoston puheenjohtaja
Puhelin:
0503443555
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa