UKK-instituutti ja Tampereen kaupunki yhteistyöhön iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Iäkkäiden liikkumisen edistäminen ja kaatumisten ehkäisy ovat keskiössä UKK-instituutin Ikä-HYTE-hankkeessa. Tampereen kaupunki solmi hankkeen kanssa yhteistyösopimuksen.

Kahdeksan hanketta sai alkuvuonna sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää terveyden edistämisen määrärahaa. Yksi niistä on UKK-instituutin Ikä-HYTE-hanke. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan sekä kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnalle liikkumista edistävä ja kaatumisia ehkäisevä palvelupolku ja jalkauttaa se osaksi toimintaa. Palvelupolun avulla ikäihmiset ohjautuvat toiveidensa ja toimintakykynsä perusteella oikeanlaisiin liikunta- ja hyvinvointipalveluihin. 

Ikä-HYTE-hankkeen ja palvelupolun kohderyhmänä ovat kotona asuvat, satunnaisesti sote-palveluita käyttävät iäkkäät henkilöt. Hanke selkeyttää iäkkäiden liikuntapalveluiden koordinointia ja toteutusta kunnan liikuntapalveluiden, hyvinvointialueen, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä. 

Palvelupolun kehittämiseen osallistuvat UKK-instituutti, Tampereen kaupungin liikuntapalvelut ja sivistyspalvelujen hyvinvointikoordinaattori. Kehitystyöhön kutsutaan mukaan myös iäkkäät kuntalaiset, päättäjät sekä kolmannelta sektorilta iäkkäille liikuntaa tarjoavat järjestöt ja palveluntuottajat. 

Tavoitteena kartoittaa palvelujen nykytilannetta 

Hankkeen aikana selvitetään iäkkäille kohdennettujen liikuntapalveluiden nykytilannetta ja kehittämistarpeita iäkkäiden toimintakyvyn ja kaatumisten ehkäisyn kannalta. Tampereella asuu tällä hetkellä noin 23 000 yli 75-vuotiasta ikäihmistä ja lukumäärän arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä yli 20 prosenttia (lähde: Tampereen kaupunki 2023). 

– Nykytilanteen ja toiveiden kartoittamiseksi toteutetaan tulevan syksyn aikana iäkkäille kuntalaisille suunnattu postikysely, joka selvittää liikkumisen taustatekijöitä, toiveita ja sitä, millaisena ikäihmiset kokevat kaupungin järjestämän liikuntapalvelujen tarjonnan tällä hetkellä. Järjestämme myös paneelikeskustelun aiheesta, UKK-instituutin hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa kertoo. 

Tampereen kaupungin liikuntapalvelut toimii hankkeessa aktiivisena yhteistyökumppanina ja saa ikäihmisten liikkumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä runsaasti tietoa oman palvelutarjonnan kehittämisen tueksi. 

– Liikuntapalvelujen ryhmissä liikkuu vuosittain tuhansia ihmisiä. Hankkeen myötä saamme selville, teemmekö asioita oikealla tavalla oikealle kohderyhmälle ja huomioimmeko ikäihmisten näkökulmasta niitä tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kaatumisen ehkäisyyn riittävällä tavalla, pohtii liikuntapalvelujen johtava koordinaattori Minna Niemelä. 

Hankkeen ensimmäisenä, konkreettisena tehtävänä on kartoittaa liikunnanohjaajien näkemystä ja kokemusta ikäihmisten liikuntapalvelujen tuottajan roolissa. Kyselyn jälkeen toteutettavien työpajojen avulla saadaan työkaluja ja pohjatietoa uusien näkökulmien tueksi. 

– Hanke on otettu todella innokkaasti liikuntapalveluissa vastaan ja odotukset tuloksista ovat korkealla. Mahtavaa päästä mukaan UKK-instituutin asiantuntevaan hanketyöryhmään, Niemelä iloitsee. 

  • UKK-instituutti edistää väestön terveyttä
    UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka sijaitsee Tampereella. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. Instituutti mittaa säännöllisin väliajoin eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa sekä tuottaa tietoa liikkumisen yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi. Instituutti myös kehittää kustannusvaikuttavia toimintamalleja terveellisen liikkumisen edistämiseen sekä ennaltaehkäisee ja vähentää kaatumisia ja liikuntavammoja tutkitusti tehokkailla menetelmillä. 
    UKK-instituutti

Lisätiedot Ikä-HYTE-hankkeesta
Hankekoordinaattori
Julia Ben Khalifa
puh. 050 347 8428
[email protected] 

Lisätietoja

Jukka Etu-Seppälä
Vt. liikunta- ja nuorisojohtaja
Puhelin:
050 342 2812
Minna Niemelä
Johtava liikunnanohjaaja
Puhelin:
050 345 1071
Teksti: Raija Oksanen, UKK-instituutti ja Satu Lähteenmäki
Kuvat: UKK-instituutti / Anssi Mäkinen
Jaa sosiaalisessa mediassa