Tampere Metaverse Visio 2040 näyttää millainen voisi olla tulevaisuuden teknologioita hyödyntävä kaupunki

Tampere Metaverse Visio 2040 ideoi ja esittelee metaversumin mahdollisuuksia tulevaisuuden kaupunkikehitykselle muun muassa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja ilmastotoimien saralla. Julkaisun on toteuttanut Tampereen kaupungin Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma yhteistyössä lontoolaisen Metaverse Instituten kanssa.
Yläilmakuva Nokia Arenasta ja Tampereen keskustasta kesällä.
Tampere Metaverse Visio 2040 kuvailee erilaisia tulevaisuusnäkymiä, jotka tarjoavat ratkaisuja ja toimintatapoja niin paikallisiin kuin globaaleihin haasteisiin.

Tampere Metaverse Visio 2040 tutkii, miten erilaisista älykkäistä teknologioista muodostuvaa metaversumi-ympäristöä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää hyvän ja onnellisen elämän, kaupunkihallinnon, kestävyyden, tasa-arvon, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tukena. Tulevaisuusnäkymiä visioiva julkaisu on toteutettu yhteistyössä Metaverse Instituten kanssa.

Metaversumi on aiheena ajankohtainen Tampereen kaupungille. Kesäkuussa 2023 Nokia Arenalla järjestetyssä Tampere Smart City Expo & Conferencessa aihe oli pääteemana.

–Metaversumi nivoo yhteen monta teemaa ja asiaa, joita jo tehdään ja joita on tulossa, kuten datan hyödyntäminen, digitaaliset kaksoset, virtuaaliset todellisuudet ja tekoäly. Siksi käsite nousee nyt isosti esiin. Meille metaversumi ei ole pelkkä virtuaalimaailma, vaan jatkuvasti kehittyvä, todelliseen kaupunkiin sulautuva digitaalinen ympäristö. Tampere Metaverse Visio 2040 ei ole kaiken kattava ohjekirja, mutta se näyttää meille suuntaa tulevaisuuden konkreettisille toimenpiteille ja sille, mikä on mahdollista, Tiia Joki, kehittämispäällikkö Tampereen kaupungilta avaa Metaverse Visio 2040:n taustoja.

Älykkäät ratkaisut ihmiskeskeisyyden tukena

Tampere Metaverse Visio 2040 kuvailee erilaisia tulevaisuusnäkymiä, jotka tarjoavat ratkaisuja ja toimintatapoja niin paikallisiin kuin globaaleihin haasteisiin.

Visio esittää tulevaisuuden Tampereen, jossa tekoäly parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia mahdollistamalla tehokkaampia ratkaisuja ja yksilöllisempiä palveluja esimerkiksi koulutuksen, hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön saralla. Vision mukaan kahden vuosikymmenen päästä metaversumi voi tukea yksilöiden tarpeisiin räätälöityjen asumisratkaisujen muodostamisessa, sekä parantaa kaupunkilaisten turvallisuuden kokemusta.

Kaupunkilaisilla on tulevaisuuden kaupunkivisiossa yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Metaversumi voi tuoda mahdollisuuksia yhä osallistavampaan kaupunkihallintoon, minkä myötä myös palvelut vastaavat yhä tehokkaammin ihmisten tarpeita.

Tulevaisuusvisio korostaa metaversumin vaikutusta talouteen ja yhdenvertaisuuteen. Visio hahmottaa 2040-luvun, jossa esimerkiksi niin yritykset, matkailijat kuin maahanmuuttajat voivat tutustua kaupunkiin, oppia kielen ja tavata yritysten sidosryhmiä jo ennen kaupunkiin saapumista.

Tampere Metaverse Visio 2040 esittää, että metaversumi voi teknologioiden kehittyessä tarjota ratkaisun myös hiilineutraalin kaupungin saavuttamiseen. Reaalimaailmaa mallintavien digitaalisten kaksosten avulla voidaan tulevaisuudessa simuloida erilaisia vaihtoehtoisia näkymiä, joiden avulla viranomaiset, sidosryhmät ja kaupungin asukaat voivat testata arjen valintojensa vaikutusta niin ihmisiin, talouteen kuin ympäristöön.

Metaversumi tulevaisuuden kaupunkisuunnittelun työkaluna

Tampere Metaverse Visio 2040 on suunnattu ensisijaisesti työkaluksi kaupunkikehitykselle ja Tampereen työntekijöille. Visio on katsaus siihen, mitä kaupunki voisi olla 2040 luvulla.

–Kaupunkiorganisaationa meidän on oltava kehityksen etulinjassa. Visio näyttää suuntaviivoja siihen, mikä on tulevaisuuden Tampereessa mahdollista. Myös yritysyhteistyökumppanimme, sekä nykyiset että tulevat, hyötyvät näistä metaversumin suuntaviivoista: tätä kohti voimme olla matkalla. Yhdessä tekeminen ja oppiminen on meille tärkeää, kuvailee Teppo Rantanen, Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja.

Loontoolainen Metaverse Institute tekee metaversumi-tutkimuksen kansainvälistä pioneerityötä ja on tuorein esimerkki yhteistyöstä, jota Tampereen kaupunki tekee maailmanlaajuisesti yritysten, tutkimus- ja kehityslaitosten kanssa.

Tampere Metaverse Visio 2040 on luettavissa Älykkään Tampereen nettisivuilta.

Lisätietoa

Teppo Rantanen

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja

Tampereen kaupunki

0400235442

Tiia Joki

Kehittämispäällikkö

Tampereen kaupunki

0400636838

 

Teksti: Elina Uusitalo
Kuvat: Jousia Lappi / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa