Jaosto päätti uhkasakosta, eläinsuojeluavustuksista ja budjetista jatkovalmistelua varten 

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto päätti kokouksessaan 8.6.2023 langettaa yhteensä 20 000 euron uhkasakot maksuun Raholan liikuntakeskuksen yrittäjälle, koska kaikkia terveydensuojeluviranomaisen määräämiä toimia epäkohtien korjaamiseksi ei ollut tehty. 

Uhkasakko aleni esitetystä 25 000 eurosta 20 000 euroon. Päätösesityksestä poistettiin siivouksen viikkokalenterin täydentämistä koskeva 5000 euron uhkasakko, koska yritys toimitti sen terveydensuojeluviranomaiselle ennen päätöskäsittelyä.

Raholan liikuntakeskuksen tiloissa on todettu useita puutteita, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Vakavimmat puutteet koskevat kattovuotojen syyn selvittämistä ja korjaamista sekä ilmanvaihdon puhdistamista ja säätämistä. Toimija Suomen Urheiluhallit Oy on saanut useita kehotuksia selvittää ja korjata epäkohtia. Terveydensuojeluviranomainen on tehnyt tiloihin tarkastuksia.

Terveydensuojeluviranomaiselle ei ole toimitettu määräaikaan mennessä raportteja ja selvityksiä vaadituista toimenpiteistä. Suomen Urheiluhallit Oy määrättiin selvittämään kattovuotojen laajuus ja syy sekä vaihtamaan vaurioituneet materiaalit. Toimijan piti lisäksi teettää rakennetutkimukset ja selvitykset henkilösertifioidulla asiantuntijalla ja toimittaa raportit viranomaiselle. Myöskään ilmanvaihtokanavia ei ollut puhdistettu ja ilmamääriä säädetty määräaikaan mennessä. 

Toiminnanharjoittajalle annettiin mahdollisuus selityksen antamiseen, miksi määräyksiä ei ole noudatettu, mutta toimija ei ole esittänyt noudattamatta jättämiseen riittävää syytä.

Viikkosiivouskalenteriin piti täydentää mm. nukkapintaisen mattojen, ilmanvaihtoventtiilien sekä kuntosalilaitteiden puhdistus.  Yrittäjä toimitti siivouskalenterin täydennykset ennen jaoston kokousta.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.  Määräystä voidaan tehostaa myös uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. 

Eläinsuojelutyön avustus PESU ry:lle

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto päätti myöntää Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry:lle 2500 euroa avustuksen eläinsuojelutyöhön.  Avustukset olivat haettavana 2.–31.1.2023, ja hakemuksia saatiin kolmelta hakijalta, joista kaksi veti hakemuksensa pois.

Eläinsuojelutyön avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin. Avustettavan toiminnan tulee olla ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Lisäksi toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa. 

Talousarvioesitys 2024 seuraavaksi kuntiin lausuntokierrokselle

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston talousarvioesitys 2024 hyväksyttiin jatkovalmistelua varten. Seuraavaksi esitys menee toiminta-alueen kuntien käsittelyyn.  Alueellisen ympäristöterveydenhuollon toimintamenot katetaan sopijakuntien maksuosuuksilla ja saaduilla tuloilla.

Vuoden 2024 talousarvioon on tulossa merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna.  Ympäristöterveyden tehtävät lisääntyvät niin uusien viranomaistehtävien kuin kasvavan asukasmäärän ja palvelutarpeen myötä. Toimintakatetta heikentää pieneläinpäivystys ja palkkaratkaisu. Tulosta ennakoidaan kertyvän jonkin verran aiempaa enemmän.  

Pieneläinpäivystys kilpailutettiin vuoden 2022 aikana sopimusten umpeuduttua. Palvelu oli alueelliselle ympäristöterveydenhuollolle aiemmin ilmaista, mutta nyt sen kustannukset nousivat merkittävästi. Vuosikustannus ylittää 600 000 euroa. Se on talousarviossa jaettu kuntien asukasluvun mukaan, koska pieneläinten määrä korreloi vahvasti kuntien asukasluvun kanssa.

Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Isäntäkuntana toimii Tampere. Tampereen alueellisen ympäristöterveyden yksiköt valvovat muun muassa elintarvikkeita ja niiden käsittelyoloja, talous- ja uimavesiä, tupakkalain noudattamista, asumisterveyttä sekä koulujen, päiväkotien, liikunta-, kokoontumis- ja majoitustilojen terveydellisiä oloja. Tehtäviin kuuluvat myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. 

Tampereen alueellinen ympäristöterveysyksikkö jakaantui 1.3.2023 kolmeen yksikköön, jotka ovat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu ja eläinlääkintähuolto.
 

Lisätietoja

Paula Saxholm
Uhkasakko: Terveydensuojelupäällikkö
Puhelin:
050 554 5899
Kari Kankaala
Talousarvioesitys 2024 Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Puhelin:
050 351 3020
Hanna Lundström
Eläinsuojelutyön avustukset: Hygieenikkoeläinlääkäri
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa