Tampereen kaupunginhallitus käsitteli tilintarkastajien muistutusta

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 22.5.2023 tilintarkastajien muistutusta sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenille, sivistyspalveluiden johtajalle ja liikunta- ja nuorisojohtajalle. Kaupunginhallituksen näkemys on, että tilivelvollisille ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta. Vastuuvapauden myöntäminen estäisi mahdollisten vahingonkorvauskanteiden nostamisen. Valtuusto päättää asiasta mahdollisesti kesäkuun kokouksessaan.

Tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksessaan muistutuksen tilivelvollisille valvonnan laiminlyöntien vuoksi. Lisäksi muistutuksena esitettiin, että liikunta- ja nuorisojohtaja on ylittänyt toimivaltansa myöntäessään liikuntapalveluiden vapaakortteja kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille ja ulkopuolisille henkilöille. Kuntalain mukaan tilimuistutus on tehtävä, jos vahinko tai virhe ei ole vähäinen. Tilivelvollisille annettiin selityspyyntö ja kaupunginhallitukselta pyydettiin asiasta lausunto. Asianomaiset ovat toimittaneet yhteisen selityksen asiasta. 

Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan tarkastuslautakunnalle, ettei vastuuvapautta myönnetä varovaisuusperiaatteen vuoksi. Vastuuvapauden epääminen merkitsee vain mahdollisuutta ryhtyä asiassa myöhemmin toimenpiteisiin. Näin kaupungilla säilyy kanneoikeus, jos myöhemmin kysymykseen tulevat korvausvaatimuksen esittäminen tai rikossyytteen nostaminen.

Tällä hetkellä ei ole vielä täydellistä tilannekuvaa tutkimusten keskeneräisyyden vuoksi. Asiassa on syytä odottaa vireillä olevan tai mahdollisesti vireille vielä saatettavan poliisitutkinnan päättymistä ja mahdollista syyttäjän syyteharkintaa ennen kuin vastuuvapauksia myönnetään edes osittain. On mahdollista, että asiassa on tarve muilta osin vielä lisätutkintaan ja muihin selvityksiin. 

Liikuntapalveluissa on aloitettu epäkohtiin puuttuminen, käytäntöjä on muutettu ja henkilöstöä on koulutettu muun muassa ostolaskujen hyväksymisen ja hankintaosaamisen toimintaperiaatteista. Vapaakorteista luovuttiin helmikuussa 2023. 

Kaupunginhallituksen lausunnon ja asianomaisten selitysten pohjalta tarkastuslautakunta tekee esityksen valtuustolle, joka viime kädessä päättää myönnetäänkö vastuuvapaus. 
 

Lisätietoja

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
Puhelin:
040 743 6356
Heli Hirvelä
Hallintojohtaja
Puhelin:
050 434 5466
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa