Asemakaavamuutos Tullin alueelle – tavoitteena asuntoja ja uudet tilat YTHS:lle

Kalevantien yliopistokiinteistöä vastapäätä olevaan kortteliin aloitetaan asemakaavamuutos, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hakijan viitesuunnitelma ovat nähtävillä 27.04.2023 saakka. 1950-luvulla rakennetussa entisessä asuin- ja teollisuusrakennuksessa on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n terveyskeskuksen tilat.
Kuvasovite, jossa vanha rakennus on korvattu uudella korkealla rakennuksella
Hakijan viitesuunnitelman havainnekuva uudisrakennuksesta. Kuva: Sanaksenaho Arkkitehdit Oy

Hakijan tavoitteena on korvata nykyinen rakennus uudella terveyskeskus- ja asuinrakennuksella. Uudisrakennukseen on suunniteltu tilat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveyskeskukselle sekä asuntoja. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan, ja kaavatyössä tutkitaan tontin täydennysrakentamista. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Suunnittelualue sijaitsee Tullin kaupunginosassa, osoitteessa Kalevantie 3 ja Sumeliuksenkatu 19. Asemakaavamuutos koskee korttelin 303 tonttia nro 1. Tontti rajautuu etelässä Kalevantiehen, lännessä Sumeliuksenkatuun ja pohjois- sekä itäsivultaan korttelin muihin tontteihin. Suunnittelualueen lähellä ovat Tullin ja Sorsapuiston sekä Tampereen yliopiston maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Tampereen rautatieaseman ja veturitallien valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja suunnittelussa huomioidaan alueen rooli kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sekä sijainti maakunnallisesti arvokkaiden ympäristöjen läheisyydessä. Tullin rakennetun kulttuuriympäristön selvitys päivitettiin vuonna 2021.

Tullin alueeseen liittyen on tehty paljon yleissuunnittelua, ja korkeaa rakentamista on kaavailtu lisää Tullin ja aseman ympäristöön nykyisten rakennusten lisäksi. Suunnittelualue sisältyy Tullin alueen yleissuunnitelmaan, jossa rakennusta on esitetty korotettavaksi. Yleissuunnittelun osana on Tullin alueelle laadittu taide- ja kulttuuristrategia ja valaistuksen yleissuunnitelma. Pysäköinnin yleissuunnitelma on tehty Asemakeskuksen, Tullin ja Tammelan alueille vuonna 2016. Suunnittelualueen alapuolella on maanalainen asemakaava vuodelta 2022.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja lisäksi se kuuluu kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen. Tampereen keskustan strategisessa osayleiskaavassa alue on ydinkeskustan laajenemisen ja kaupunkiympäristön kehittämisen vyöhykettä ja sijaitsee korkeaan rakentamiseen soveltuvalla alueella. 

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

Korkean rakentamisen selvitys, päivitetty 2022 (yleiskaavan aineistoa)

Tullin alueen suunnitelmat

Lisätietoja

Tiia Kuisma
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 626 8211
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa