Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta saavat nuorilta hyvää palautetta

Sovari-tulosten mukaan etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta tukevat hyvin nuorten sosiaalisten taitojen sekä työ- ja opiskeluvalmiuksien vahvistumista.

Sosiaalisen vahvistumisen mittari Sovari tuottaa valtakunnallisesti tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista nuorten elämäntaitoihin. Tampereen kaupungin nuorisopalveluilla Sovari-mittari on käytössä etsivässä nuorisotyössä sekä kulttuuri- ja taidealan työpajatoiminnassa Pajastolla.

Vuoden 2022 kyselytulosten mukaan sekä etsivä nuorisotyö että Pajasto saavat molemmat nuorilta positiivista palautetta sekä kiitosta saadusta palvelusta. Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön nuorista 90% ja Pajaston nuorista 98% oli kokenut sosiaalista vahvistumista palvelun aikana. Sosiaalisen vahvistumisen elementtejä kyselyssä ovat arjentaidot, elämänhallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet, sosiaaliset taidot sekä itsetuntemus. Molemmat työmuodot saivat nuoriltaan kokonaisarvosanan 4,6/5.

Etsivä nuorisotyö saa kiitosta antamastaan tuesta

Sekä kyselyvastauksissa että avoimissa Sovari-palautteissa esiin nousivat erityisesti etsivän nuorisotyön tarjoama keskustelutuki sekä viranomaisasioinnissa tukemisen merkitys. Lisäksi nuoret kokivat saaneensa apua muun muassa mielenterveys- ja opiskeluasioissa, raha-asioissa sekä muihin palveluihin pääsemisessä. Sosiaalista vahvistumista oli tapahtunut eniten elämänhallinnan ja tavoitteellisuuden sekä sosiaalisten taitojen osalta. Noin puolet nuorista kokivat opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa parantuneen. Avoimista vastauksista nousee myös kohdatuksi tulemisen merkitys.

– Tämä on ollut korvaamaton apu virallisten asioiden hoitamiseen ja antanut voimaa edetä elämässä vastoinkäymisistä huolimatta. Suuri kiitos, kertoo etsivän nuorisotyön kohtaama nuori palautteessaan.

Työpajatoiminnan koetaan tuovan apua arkeen

Pajaston nuoret kertoivat palautteissaan saaneensa monipuolista kokemusta ja osaamista erilaisista taide- ja kulttuurialan työtehtävistä, tekniikoista ja materiaaleista. Säännöllisen päivärytmin ja suunnitelmallisen tekemisen koettiin antavan varmuutta niin arjessa selviytymiseen kuin tulevaisuuden työ- ja koulutustavoitteisiin. Myös yhteisöllisyys, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä ohjaajilta saatu yksilöllinen tuki ja kannustus koettiin tärkeänä.

– Työpajalla olen saanut uusia ystäviä ja rakentanut uusia ihmissuhteita. Se on myös antanut ihanaa tekemistä arkeen sekä opettanut, että virheitä saa tehdä. Olen kehittynyt monissa eri taiteen lajeissa, joita en ennen ollut kokeillut, sekä tullut varmemmaksi omasta tyylistäni luoda taidetta, kertoo Pajaston työkokeilussa ollut nuori vastauksessaan.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat osin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa toimintaa.

Lisätietoja

Miia-Mari Kivistö
Koordinaattori
Puhelin:
040 610 5710
Jaa sosiaalisessa mediassa