Tampereen kaupunki kannustaa kokkaamaan kasvispainotteista ja terveellistä ruokaa jakamalla maksuttomia ruokalaatikoita perheille

Tampereen kaupunki aloitti loppuvuodesta 2022 kokeilun, jossa jaetaan Venner-ruokalaatikoita tamperelaisille perheille. Ruokalaatikot sisältävät ruokatarvikkeet kotiin tuotuna viikon ajaksi sekä reseptit ja reseptivideot ruokien valmistamiseen. Kokeiluun osallistuvat perheet on valittu perhetyön ammattilaisten toimesta.

Ruokalaatikkokokeilun tavoitteena on opettaa perheitä tekemään terveellistä, edullista ja ravitsevaa kasvisruokaa ja samalla tukea arjen jaksamista.

Tampereen viimeisimmän hyvinvointikertomuksen mukaan vain kolmasosa tamperelaisista aikuisista syö hedelmiä ja kasviksia ravitsemussuositusten mukaan. Vuonna 2021 Turun yliopisto julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan vain yksi prosentti leikki-ikäisistä lapsista syö tarpeeksi hedelmiä ja kasviksia päivittäin. Viimeaikaiset tutkimukset antavat viitteitä siitä, että ruoan hinnan nousu on vähentänyt nimenomaan kasvisten käyttöä.

Ruokalaatikkokokeilun toteuttavat Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma ja FUSILLI-hanke yhteistyössä Vennerin kanssa. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman tavoitteena on auttaa löytämään jokaiselle tamperelaiselle sopivia keinoja elää kestävää arkea. Kasvisruoan määrän lisääminen ruokavaliossa on yksi helppo tapaa vähentää omia kulutuksen päästöjä. Samalla edistetään omaa terveyttä.

– Samanlainen kokeilu on ollut käynnissä aikuis- ja perhesosiaalityössä esimerkiksi Espoossa. Halusimme Tampereella kokeilla samaa mallia ja nimenomaan siitä näkökulmasta, millainen vaikutus tällä on ihmisten ruoan kulutukseen. Halusimme nähdä, voiko tällainen malli muuttaa ihmisten tottumuksia myös pidemmällä aikavälillä, FUSILLI-hankkeen projektikoordinaattori Elina Pulliainen kertoo.

Venner on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on luoda ravitsemuksellista tasa-arvoa opettamalla perheille hyvinvointia lisääviä, edullisia ja kestäviä ruokataitoja.

– Toimitamme Venner-ruokalaatikon valituille asiakasperheille kuukauden välein yhteensä kolme kertaa. Kotiin toimitettu ruokalaatikko raaka-aineineen ja resepteineen sisältää aina kaikki tarvittavat ainekset koko viikon pääaterioihin, välipaloja ja hedelmiä sekä oliiviöljyä ja D-vitamiinia. Lisäksi ruokakonseptimme sisältää reseptivideot sekä tietoa edullisesta ravitsevasta ruuasta. On hienoa, että voimme yhteistyössä kehitysohjelman kanssa auttaa löytämään erilaisia tapoja elää kestävää arkea, ja samalla tuoda perheille keinoja edistää hyvinvointiaan edullisen ja ravitsevan ruuan avulla, Emilia Järvinen Venneriltä kertoo.

Yli puolet perheistä uskoo syövänsä tulevaisuudessa enemmän kasvisruokaa

Kokeilun ensimmäinen osa on toteutettu. Ruokalaatikkojen vastaanottajille toteutetun kyselyn mukaan tulokset ovat lupaavia. Melkein kaikki vastaajat kokivat, että ruokalaatikot ovat lisänneet ymmärrystä edullisesta ja terveellisestä kasvisruoasta vähintään hieman. Noin 65 prosenttia vastaajista arvioi, että osa resepteistä jää elämään perheen arkeen kokeilun jälkeenkin. Yli puolet vastanneista uskoi, että heidän perheensä tulee tulevaisuudessa syömään enemmän kasvisruokaa.

FUSILLI-hanke toteutti loppuvuodesta 2022 asukaskyselyn kestävästä ruokajärjestelmästä. Kyselyllä kerättiin Tampereen asukkaiden ajatuksia kestävästä kuluttamisesta, kestävästä ruoantuotannosta, kaupunkiviljelystä ja hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi yli 300 ihmistä. 73 prosenttia kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin tulisi edistää tietoisuutta kestävästä ruoasta eri tavoin.

– Saimme valtavasti avoimia palautteita, joissa toivottiin tavalla tai toisella kaupungin ottavan koppia terveellisen, edullisen ja kestävän ruokatietoisuuden jakamisessa. Katsomme nyt tämän kokeilun rauhassa loppuun ja lähdemme sitten miettimään, mikä voisi olla se tapa, jolla kaupunki voisi ruokakasvatusta jatkossakin tehdä. Esimerkiksi yhteistyön tiivistäminen järjestökentän kanssa voisi olla yksi mahdollisuus, Elina Pulliainen pohtii.

FUSILLI-hanke luotsaa eurooppalaisia kaupunkialueita kohti terveitä, kestäviä ja turvallisia ruokajärjestelmiä sekä tukee näitä edistävää kaupunkipolitiikkaa. Projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (rahoitussopimus nro 101000717). Hankkeen kesto on 2021–2024.

Venner Oy on vuonna 2018 perustettu yhteiskunnallinen yritys, joka edistää ravitsevan ruoan tasa-arvoa. Vennerin palkittu ruokakonsepti opettaa ekologisia sekä taloudellisia ruokataitoja ja tähtää kasvisten määrän lisääntymiseen ruokavaliossa.

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.

Lisätietoja

Elina Pulliainen
Projektikoordinaattori
Puhelin:
040 182 8773
Tiina Leinonen
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma Ohjelmapäällikkö
Puhelin:
041 730 6376
Teksti: Elina Pulliainen, Emilia Järvinen, Mimmi Virtanen
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa