Vastaa ja vaikuta – Tamperelaisten hyvinvointi -kysely avoinna 19.2. saakka

Tamperelaisten hyvinvointi -kysely on auki. Tampereen kaupunki toivoo, että mahdollisimman moni asukas kertoisi kokemuksia omasta hyvinvoinnista ja asuinalueista. Kyselyn tuloksia käytetään laajasti kaupungin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tamperelaisten hyvinvointi -kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kyselyssä vastaaja pääsee kertomaan kokemuksiaan muun muassa elintavoistaan ja vapaa-ajastaan sekä merkitsemään kartalle lempipaikkoja, hyvinvoinnin kannalta tärkeitä viheralueita ja huolestuttavia paikkoja. 

Vastaa kyselyyn tästä: Tamperelaisten hyvinvointi -kysely. Kysely on avoinna 6.–19.2.2023.

Kyselyn tietoja hyödynnetään esimerkiksi Tampereen Tekemisen kaupunki -strategian toteutumisen seurannassa. 

– Strategiaan on nostettu useita hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen liittyviä teemoja, joiden edistymistä seurataan Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn vastausten kautta. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni tamperelainen kertoisi kokemuksistaan, strategiajohtaja Reija Linnamaa toteaa. 

Palveluita kehitetään tiedon pohjalta 

Tamperelaisten hyvinvointi -kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2021. Tällöin vastauksia saatiin 4 500 ja vastaajat tekivät yli 21 000 karttamerkintää. Kaupunkiympäristön suunnittelijoille vastaukset ja karttamerkinnät kertovat muun muassa siitä, miten asukkaille tärkeät paikat vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja missä tarvitaan lisää kaupunkivihreää tai sujuvampia liikenneratkaisuja. 

Viime vuonna esimerkiksi kaupungin siirrettäviä nopeusnäyttöruutuja kierrätettiin ympäri kaupunkia kohteissa, joista oli tullut merkittävä määrä palautetta autojen ajonopeuksista. Kyselyn vastaukset ovat myötävaikuttaneet myös siihen, että Leinolan, Olkahisten, Vuoreksen ja Isokuusen koulujen suojateille asennettiin valaistuja liikennemerkkejä.  

Hyvinvointikyselyssä annettiin paljon palautetta myös pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kuluvalla talvikaudella on pilotoitu pyöräilyagenttitoimintaa, jossa yhteensä noin 150 ”agenttia” arvioivat viikoittain pyöräilyn pääreittien kunnossapidon laatua. 

– Yksi arvioinnin piirissä olevista reiteistä on Hervanta–Keskusta. Agenttien antama yleisarvosana reitille on ollut 3,5, kun arviointiasteikko on ollut 1–5. Tulosta voidaan pitää kohtalaisen hyvänä, kertoo infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen.

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tulokset vuodelta 2021 on saatavissa kaikille avoimelta raportilta.

Lisätietoja kyselystä: tampere.fi/hyvinvointiasuinalueilla

Kysely on ollut avoinna 6.2.2023 alkaen. Lue myös aikaisempi uutinen kyselystä: Tampereen kaupunki kysyy asukkaiden hyvinvoinnista

Lisätietoja

Katri Heininen
Analyytikko
Puhelin:
040 806 3920
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa