Tampereen kaupunki kysyy asukkaiden hyvinvoinnista

Tampereen kaupunki selvittää verkkokyselyllä tamperelaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja asuinalueista. Karttapohjainen kysely on avoinna kahden viikon ajan 6.–19.2.2023. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta tamperelaisilta.

Tampereen kaupunki toteuttaa kahden vuoden välein kyselyn, jossa kartoitetaan tamperelaisten kokemuksia heidän hyvinvoinnistaan ja asuinalueestaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kaupungin palveluiden suunnittelussa ja asuinalueiden kehittämisessä. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi 4 500 tamperelaista, jotka tekivät yli 21 000 karttamerkintää. 

Oman voinnin arviointia ja lempipaikat kartalle 

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi. Vastaamiseen kuluu aikaa 15–20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata älypuhelimella tai tietokoneella.

Vastaa Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyyn

Kaupungin virastotalon aulassa (Aleksis Kiven katu 14–16 C) on kahtena helmikuun päivänä mahdollisuus saada apua vastaamiseen. Virastotalolle voi tulla vastaamaan kyselyyn keskiviikkona 8.2.2023 klo 10–12 ja torstaina 9.2.2023 klo 12–14. 

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.  

Kyselyssä vastaajat pääsevät muun muassa arvioimaan omaa terveydentilaansa ja liikkumistottumuksiaan. Kysymyksiä on myös yksinäisyydestä, vapaa-ajasta sekä alueellisen vaikuttamisen mahdollisuuksista.   

Oman asuinalueen viihtyisyyden, turvallisuuden ja palvelujen arvioimisen lisäksi vastaajat pääsevät merkitsemään kartalle lempipaikkojaan ja tärkeäksi kokemiaan viheralueita. Kartalle voi merkitä myös huolestuttavia paikkoja, joihin kaupungin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.   

Lisätietoja: tampere.fi/hyvinvointiasuinalueilla 

Lisätietoja

Katri Heininen
Analyytikko
Puhelin:
040 806 3920
Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa