Hyppää sivuvalikkoon

Hoitopaikkatakuun hakeminen

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksella on käytössä päivähoitopaikkatakuu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu esimerkiksi vanhemman äitiysloman, vanhempainrahakauden, hoitovapaan, lomautuksen tai työttömyyden vuoksi, lapsen on mahdollista jäädä pois päivähoidosta hoitopaikkatakuulle vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi ja palata samaan päiväkotiin poissaolon jälkeen. 

Päivähoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidonkeskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) kuukautta. Huoltajat ja päiväkodin johtaja tekevät kirjallisen sopimuksen päivähoitopaikkatakuusta Hoitopaikkatakuulle jäämisestä tulee ilmoittaa kaksi (2) viikkoa ennen takuun alkamista. Alustava hoitoon paluupäivä on ilmoitettava sopimusta tehtäessä ja vahvistettava kuukautta ennen hoidon alkamista. Tampereen kaupungin varhaiskasvatus järjestää hoitopaikan uudelleen samasta päiväkodista. 

Päivähoitopaikkatakuu on käytössä Tampereen kunnallisissa ja ostopalveluna tuotetuissa päiväkodeissa. Päivähoitopaikkatakuu ei koske perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa eikä esiopetusta. 

Päivähoitopaikkatakuu sopimuksen voi tehdä enintään kahdeksi (2) vuodeksi tai enintään siihen asti, kun lapsen esiopetus alkaa. Päivähoitopaikkatakuu raukeaa, jos perhe tarvitsee hoitopaikkaa ennen sopimuksen päättymistä. Tällöin päivähoitopaikkaa tulee hakea normaalin hakumenettelyn mukaisesti. Takuu päättyy myös, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Tampereelta. 

Mikäli hoitosuhde on ollut voimassa edellisen vuoden elokuussa on lapsella oikeus maksuttomaan heinäkuuhun sekä mahdollisuus valita kesäajan maksuttomat viikot (8 viikkoa). 

Perheellä on takuun aikana mahdollisuus saada kotihoidon tukea KELA:n määrittämin perustein. 

Palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukea ei voi saada hoitopaikkatakuun aikana. 

Päivähoitopaikkatakuu sovitaan sivun alareunasta löytyvällä lomakkeella.

Poissaolon aikana perhe voi käyttää Tampereen kaupungin avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Lue lisää leikkitoimintakeskuksista, kerhoista ja avoimista perhekerhoista:

Päivitetty 7.11.2022