Lapsia Pikku Kakkosen leikkipaikan kiipeilyverkossa.

Leikkipaikkaohjelma

Viherpalveluohjelma: leikkipaikat 2021-2030

Tampereen leikkipaikkoja koskeva viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021–2030 hyväksyttiin ohjeellisena yhdyskuntalautakunnassa 10.11.2020. Yhdyskuntalautakunta päättää lopullisesti leikkipaikkaohjelmassa esitetyistä yksittäisten leikkipaikkojen poistoista, kunnostuksista sekä uusien rakentamisesta vuosisuunnitelman yhteydessä.

Leikkipaikkaohjelman tavoitteena on monipuolinen, turvallinen, helposti saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto käytettävissä olevin resurssein. Tampereella on ohjelman mukaan vuonna 2030 yhteensä 200 yleistä leikkipaikkaa, ja kaupungin leikkipaikkaverkosto on edelleen hyvin toimiva ja kattava.

Ohjelmaan kuuluvat puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat, joita oli vuonna 2020 yhteensä 219. Näistä lähileikkipaikkoja on 143 ja toiminnoiltaan monipuolisempia alueleikkipaikkoja on 76. Lisäksi koulujen pihoilla ja uimarannoilla on leikkipaikkoja, joita ohjelma ei koske.

Vuosina 2021–2030 tehdään laaja peruskunnostus 49 leikkipaikalle. Uusia leikkipaikkoja rakennetaan 17 pääosin uusille rakentuville asuinalueille. Ohjelmakauden aikana poistetaan yhteensä 34 nykyistä leikkipaikkaa. Leikkipaikkojen poistot pyritään ajoittamaan siten, että korvaavaksi osoitettu leikkipaikka on joko hiljattain kunnostettu tai se kunnostetaan leikkipaikan poiston yhteydessä.

Esimerkiksi kaupungin keskusta-alueella kunnostetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana Aleksandra Siltasen puisto, Emil Aaltosen puisto, Koskipuisto, Näsinpuisto, Pyynikin kirkkopuisto, Rauhaniemen leikkipaikka, Sorin aukio, Sorsapuisto ja Soukkapuisto sekä poistetaan Armonkallionpuistikko. Muissa keskusta-alueen puistoissa tehdään tarvittaessa yksittäisten leikkivälineiden vaihtoja tai muita pienempiä kunnostustoimenpiteitä.

Uuden leikkipaikan rakentamisen arvioidaan maksavan keskimäärin 400 000 euroa ja peruskunnostettavan leikkipaikan 200 000 euroa. Leikkipaikat vaativat jatkuvaa kunnossapitoa ja säännöllisiä tarkastuksia. Useissa kohteissa kunnossapitokustannuksilla on suurempi kustannusvaikutus kuin kertaluontoisella investoinnilla. Puistoja uusitaan laajemmiksi ja monipuolisemmiksi, mikä nostaa osaltaan kunnossapidon kustannuksia.

Puistojen ja yleisten alueiden leikkipaikoista vastaa Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue. Kunkin alueen kunnostettavat, säilytettävät, uudet ja poistettavat leikkipaikat löytyvät kartalta liitteestä 5. Luettelona ne on esitetty liitteessä 6.

Päivitetty 15.6.2022