Hyppää sivuvalikkoon

Tietosuojaseloste: Tampere.Finland-kaupunkisovelluksen kirjautumistiedot ja hiilijalanjälkilaskuri

Tietosuojaseloste, Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14. Julkaistu 26.1.2022

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampere.Finland-kaupunkisovelluksen kirjautumistiedot ja hiilijalanjälkilaskuri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sovelluksen vapaaehtoisten kirjautumistietojen hallinta sekä liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin palvelun toteuttaminen sovelluksen käyttöehtojen mukaisesti.

Vapaaehtoisesti annetuilla kirjautumistiedoilla mahdollistetaan käyttäjälle sovelluksen näkymien yksilöllinen hallinta ja omien asetusten siirtäminen mobiililaitteen vaihtuessa. Liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin anonymisoituja sijainti- ja matkatietoja hyödynnetään tilastollisissa tutkimuksissa, kaupungin palvelujen kehittämisessä sekä muissa yleishyödyllisissä tarkoituksissa palvelun käyttöehtojen mukaisesti.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Reija Linnamaa, strategiajohtaja
Tampereen kaupunki,
PL 487, 33101 Tampere
puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)
https://www.tampere.fi/yhteystiedot
[email protected]

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Anni Joela, projektipäällikkö
Tampereen kaupunki,
PL 487, 33101 Tampere
puhelin (03) 565 611 (kaupungin vaihde)
[email protected]

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella, kyllä.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan palveluntarjoajat, joiden erillisissä järjestelmissä henkilötietoja säilytetään: Geniem Oy kirjautumistietojen osalta ja Kausal Oy hiilijalanjälkilaskurin tietojen osalta. Kummankin palveluntarjoajan kanssa on tehty sopimus henkilötietojen käsittelystä.

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A) Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus
B) Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
C) Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Sovelluksen käyttäjän itse vapaaehtoisen kirjautumisen yhteydessä antama sähköpostiosoite. Hiilijalanjälkilaskurin osalta palvelun toteuttamista varten käyttäjän mobiililaitteelta kerätty anonymisoitu sijaintitieto.

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

Kirjautumiseen tarvittavat tiedot sähköpostiosoitteista säilytetään Geniem Oy:n käyttöoikeuksin rajoitetussa, suojatussa järjestelmässä. Hiilijalanjälkilaskurin anonymisoidut tiedot säilytetään Kausal Oy:n käyttöoikeuksin rajoitetussa, suojatussa järjestelmässä. Järjestelmien tiedot eivät ole yhdistettävissä. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Palvelimet sijaitsevat ETA-alueella.

10. Rekisterissä ei ole manuaalista (paperi) aineistoa

11. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat sovellukselle vapaaehtoisesti kirjautuva käyttäjä sekä hiilijalanjälkilaskurin käyttäjä.

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus: tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Annettu suostumus on voimassa toistaiseksi. Suostumuksen voi peruuttaa kirjautumistietojen (säköpostiosoite) osalta valitsemalla tietojen poisto sovelluksen asetuksista, jonka jälkeen kerätyt tiedot hävitetään lopullisesti ja peruuttamattomasti. Hiilijalanjälkilaskurin keräämä anonymisoitu sijaintitieto poistetaan automaattisesti kolmen päivän kuluttua sen keräämisestä. Hiilijalanjälkilaskurin kaikki tiedot voidaan poistaa valitsemalla tietojen poisto sovelluksen asetuksista. Jos hiilijalanjälkilaskuri on käyttämättä yli 6kk, kaikki tiedot hävitetään automaattisesti. Anonyymin sijaintitiedon keräämisen voi lopettaa ottamalla laskuri pois käytöstä sovelluksen asetuksista.

16. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet osoitteesta: www.tampere.fi/tietosuoja-ja-tiedonhallinta sekä kaupungin Kirjaamosta.

Päivitetty 8.9.2022