Johtokunnat

Osa kaupungin omasta tuotannosta toimii liikelaitoksina, joilla kullakin on oma johtokuntansa. Kunnallisia liikelaitoksia ovat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos ja Tampereen Vesi Liikelaitos. Johtokunta ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitosten johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Päivitetty 10.5.2022