Hyppää sivuvalikkoon

Johtokunnat

Osa kaupungin omasta tuotannosta toimii liikelaitoksina, joilla kullakin on oma johtokuntansa. Kunnallisia liikelaitoksia ovat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos ja Tampereen Vesi Liikelaitos. Johtokunta ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitosten johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Lisätietoja liikelaitosten johtokuntien tehtävistä ja ratkaisuvallasta löydät alla olevan linkin kautta.

Hallintosääntö 25 § Liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja ratkaisuvalta

Päivitetty 3.7.2023