Hyppää sivuvalikkoon

Johtokunnat

Kaupungin omasta tuotannosta liikelaitoksena toimii Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos, jolla on oma johtokuntansa. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitoksen johtokunnan toiminnasta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Lisätietoja liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta löydät alla olevan linkin kautta.

Hallintosääntö 25 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Päivitetty 4.3.2024