Osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelma

Osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelmassa määritellään, millaista osallisuustyötä Tampereella tehdään ja mitkä ovat sen tavoitteet ja toimenpiteet.

Osallisuussuunnitelma tarkentaa osallisuuteen liittyviä tavoitteita, joita on määritelty kaupunkistrategiassa. Suunnitelma päivitetään valtuustokausittain. Tänä vuonna laadittava osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelma (2022–2025) on järjestyksessään jo kolmas.  

Osallisuussuunnitelma uudistetaan syksyllä 

Syksyn 2022 aikana arvioidaan kaupungin osallisuustyön nykytilaa, sen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Arviointia tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. 

Arvioinnin pohjalta määritellään tulevien vuosien osallisuustyön tavoitteita ja toimenpiteitä. Asukkaat, kaupungin henkilöstö ja sidosryhmät otetaan mukaan osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelman valmistelun eri vaiheisiin.  

Susanna Lundström
Lilli-Nora Siikasmaa
Päivitetty 3.11.2022