Osallisuustyö Tampereella

Tampereen kaupunki on olemassa tamperelaisia varten. Asukkailla on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua yhteisten, itselle tärkeiden asioiden edistämiseen. 

Tampereen kaupunki haluaa vahvistaa tamperelaisten osallisuutta. Valtuustokausittain laaditaan osallisuussuunnitelma, jossa määritellään osallisuustyön periaatteet ja asetetaan sen tavoitteet ja toimenpiteet. 

Osallisuussuunnitelma tarkentaa Tampereen kaupungin Tekemisen kaupunki -strategiassa määriteltyjä osallisuuteen liittyviä tavoitteita: 

  • Yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt 
  • Yksinäisyys on vähentynyt 
  • Osallisuus on vahvistunut 

Osallisuussuunnitelmaa uudistetaan vuoden 2023 aikana. Tätä tehdään yhdessä asukkaiden, kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Uudistuksen etenemisestä kerrotaan Tampere.fi-sivuston uutisissa sekä Osallistu ja vaikuta -sivuilla. 

 

Päivitetty 13.1.2023