Hyppää sivuvalikkoon

Osallisuustyö Tampereella

Joukko nuoria tamperelaisia aikuisia keskustelemassa ulkona Koskipuistossa kesällä. Osa heistä istuu, yksi seisoo ja yksi on pyörätuolissa.

Tampereen kaupunki on olemassa tamperelaisia varten. Asukkailla on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua yhteisten, itselle tärkeiden asioiden edistämiseen. Tampere edistää asukkaiden osallisuutta määrätietoisella osallisuustyöllä.

Asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tähtäävää työtä sanotaan osallisuustyöksi.​

Osallisuustyötä tehdään eri puolilla kaupungin organisaatiota. Sitä on asukkaiden ja asiakkaiden kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja palautteen hyödyntäminen. Tätä tapahtuu arkisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa. 

Osallisuustyötä on myös asukkaiden mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen ja hallinnollisiin prosesseihin kuten kaavoitukseen ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointeihin.​ 

Osallisuustyön visio Tampereella

Tampereen kaupungin osallisuus- ja yhteisöllisyystyön visio tiivistyy kolmeen näkökulmaan:

  • Jokainen tamperelainen saa äänensä kuuluviin ja löytää oman tapansa vaikuttaa yhteiseen kaupunkiin
  • Tampereella on hyvät mahdollisuudet omaehtoiseen toimintaan ja jokainen voi tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön
  • Asukaslähtöisyys ohjaa kaikkea kaupungin tekemistä

​Vision saavuttamiseksi kaupungin tulee vahvistaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia​, tukea yhteisölähtöistä toimintaa ja toimia yhteisöjen luotettavana kumppanina ​sekä kehittää kaupungin henkilöstön osaamista ja johtamisjärjestelmää osallisuustyön valtavirtaistamiseksi.

Kaupungin osallisuus- ja yhteisöllisyystyötä konkretisoidaan osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelmassa, joka päivitetään valtuustokausittain. 

Ota yhteyttä

Lotta Harsunen
Suunnittelija
Puhelin:
040 568 6122
Päivitetty 16.4.2024