Resilient Smart City Solutions Ecosystem (RECO)

Projektin tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä ison mittakaavan hankkeita. Hankkeen teemoista keskeisimmät ovat rakentaminen, energia ja ict-infrastruktuuri. Hankkeen keskeisimpänä pilotointialustana toimii Hiedanranta. Projekti on osa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tampereen kaupungin välistä ekosysteemisopimusta ja hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto / TEM.

Mitä ekosysteemiprojekti tavoittelee?

Ekosysteemi tarkoittaa laajaa toimijoiden joukkoa, jotka vaikuttavat toisiinsa: Tampereen kaupungin monet isot ja pienet yritykset kuten Tampereen sähkölaitos, Hiedanrannan Kehitys Oy, kaupunkiorganisaatio, yliopiston tutkijat sekä kaupunkilaiset ovat ekosysteemin osia. Kaikki heidät pitää saada toimimaan yhdessä saman yhteisen tavoitteen suuntaan. Merkittävä taustalla vaikuttava tavoite on kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Hiedanrannan alue tavoittelee jopa hiilinegatiivisuutta.

Kolme osapuolta toteuttajina

VTT, Tampereen yliopisto ja Tampereen kaupunki (koordinaattori) vastaavat projektin toteutuksesta. Lisäksi keskeisimpiä sidosryhmiä hankkeelle ovat ekosysteemin yritykset, rahoittajat sekä alustatoimijat kuten Hiedanrannan Kehitys Oy sekä Business Tampere ja Business Finland.

Neljä tavoitetta ja toimenpidettä

Tavoitteina hankkeella on seuraavat kokonaisuudet:

  1. Määritellä urbaaniin kestävään elämäntapaan kytkeytyvän ekosysteemin visio ja tavoitteet siten, että samalla vahvistetaan ja uudistetaan kestävän kaupungistumisen ratkaisuja yhteistyössä eri koulutasojen ja yritysten kanssa.
  2. Luoda tai tunnistaa toimiva malli innovaatioprosessin johtamiseen, jonka avulla energiainnovaatioiden ekosysteemin järjestelmällinen kasvattaminen liiketoiminnaksi on mahdollista.
  3. Käynnistää uniikin kaupunginosatasoisten kestävien ratkaisuiden kansainvälinen kehitys- ja toteutusympäristö.
  4. Tuottaa käytännön ratkaisuja ja kumppanuuksia, jotka toteuttavat Hiedanrannan kaupunginosan rakentamisen tavoitetta.

Näitä tavoitteita toteutetaan vuosien 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana seuraavasti:

  1. Tampereen yliopiston johdolla toteutetaan Murrosareena-työpajasarja, jossa keskeisimmät ekosysteemin edustajat yhdessä muodostavat ekosysteemin vision ja vaihtoehtoisia polkuja tavoitteeseen pääsemiseksi.
  2. Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n johdolla tunnistetaan ja tarvittaessa kehitetään toimivat innovaatioiden johtamismallit. Toimenpiteessä tehdään yhteistyötä muiden ekosysteemisopimusprojektien kanssa mallien yhteensovittamiseksi.
  3. Tampereen kaupunki toteuttaa haastekilpailun. Pilotoidaan pienien yritysekosysteemien kanssa liittymistä innovaatioalustaan ja koeponnistetaan innovaatioprosessin johtamisen toimintamalli.
  4. Samoin Tampereen kaupunki vastaa ekosysteemin liiketoiminnallistamisesta. Käytännössä tunnistetaan ja käynnistetään soveltuvien ekosysteemipalveluiden tuottaminen, jotka hyödyttävät ekosysteemin toimijoita.

Lisätiedot

Ilari Rautanen
Haastekilpailu, hankehallinto Projektipäällikkö
Puhelin:
040 806 3252

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/reco