Resilient Smart City Solutions Ecosystem (RECO 2.0)

RECO2 logo

Tampereen kaupunkiin tavoitellaan kehitysalustaa sekä yhteiskehittämistä hiilinegatiivisen yhteiskunnan edistämiseksi. Kehitysalustan ympärille muodostetaan yhteisö yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja kaupungin yksiköistä. Yhteisöstä lähtee liikkeelle ja kehittyy erilaisia ekosysteemejä ja klustereita liiketoimintalähtöjen pohjalle.

Käynnistyneessä RECO2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem -hankkeessa tunnistetaan murroksen ja kehittämisen paikkoja ja pyritään edistämään murrosta johtamalla ja tuomalla toimijoita, ajatuksia ja osaamisia yhteen.

Kehitysalustan toiminnasta vastaa Tampereen kaupunki ja tavoitteena on varmistaa kehitysalustan toiminta pysyväksi toimintamalliksi. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään kaupunkiympäristössä syntyvää dataa liiketoiminnan perustana, tarkennetaan älykkään ja hiilinegatiivisen korttelin konseptia osana pitkän aikavälin tiekarttoja sekä tunnistetaan kestävän ja älykkään kaupungin koulutustarpeita ja sidotaan niitä osaksi koulutusekosysteemiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. yritykset ja koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.

Projektin tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa yhteisiä ison mittakaavan hankkeita. Hankkeen teemoista keskeisimmät ovat rakentaminen, energia ja ict-infrastruktuuri. Hiedanrannan kaupunginosan kehittämisen tarpeet ovat olleet keskiössä hanketta suunniteltaessa ja muiden kehittyvien alueiden vastuuhenkilöitä on haastateltu myös toimenpiteiden vaikuttavuuden osalta. RECO hankkeessa toteutetun Murrosareena-työpajasarjan tuloksia on erityisesti hyödynnetty tämän hankkeen valmistelussa. Projekti on osa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tampereen kaupungin välistä ekosysteemisopimusta ja hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto / TEM.

Mitä ekosysteemiprojekti tavoittelee?

Ekosysteemi tarkoittaa laajaa toimijoiden joukkoa, jotka vaikuttavat toisiinsa: Tampereen kaupungin monet isot ja pienet yritykset kuten Tampereen sähkölaitos, Hiedanrannan Kehitys Oy, kaupunkiorganisaatio, yliopiston tutkijat sekä kaupunkilaiset ovat ekosysteemin osia. Kaikki heidät pitää saada toimimaan yhdessä saman yhteisen tavoitteen suuntaan. Merkittävä taustalla vaikuttava tavoite on kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Hiedanrannan alue tavoittelee jopa hiilinegatiivisuutta.

Viisi osapuolta toteuttajina

VTT, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Business Tampere ja Tampereen kaupunki (koordinaattori) vastaavat projektin toteutuksesta. Lisäksi keskeisimpiä sidosryhmiä hankkeelle ovat ekosysteemin yritykset, rahoittajat sekä alustatoimijat kuten Hiedanrannan Kehitys Oy ja Tampereen Energia.

Viisi tavoitetta

Tavoitteina hankkeella on seuraavat kokonaisuudet:

  1. Kehitysalustan käynnistäminen systeemisten ja monimutkaisten asioiden käsittelyyn energiatehokkuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen teemoissa yhteistyön muodoksi, työstettävien asioiden tunnistaminen ja päivittäiseksi toiminnaksi saattaminen.
  2. Kehitysalustan toiminnan jatkon varmistaminen viemällä se strategisiin tavoitteisiin, vuosisuunnitelmiin ja budjettiin ja tätä kautta pysyväksi toiminnaksi saattaminen.
  3. Kaupunkiympäristössä syntyvän datan hyödyntäminen uuden liiketoiminnan perustana.
  4. Älykkään ja hiilinegatiivisen korttelin konseptin tarkentaminen osana pitkän aikavälin tiekarttoja.
  5. Tunnistetaan kestävän ja älykkään kaupungin koulutustarpeet ja sidotaan ne osaksi koulutusekosysteemiä.

RECO 2.0 tavoitteet edistävät TEMin ja Tampereen kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteita ja täten myös Tampereen kaupungin strategisia tavoitteita erityisesti älykkään ja kestävän kaupungistumisen teemoissa. RECO 2.0:n tärkeimpänä tehtävänä on käynnistää kehitysalusta yhteistyön muodoksi, jolle nostetaan kehittämisen haasteita ja käydään vuoropuhelua hiilinegatiivisen yhteiskunnan rakentamisen tavoitteista. Kehitysalusta ei ole digitaalinen tai fyysinen paikka, vaan tapa tehdä yhteistyötä. Kehitysalustan ympärille muodostetaan yhteisö, joka koostuu yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja kaupungin yksiköistä. Ihmiset kohtaavat toisiaan yhteisten kiinnostuksen kohteiden tapaamisissa, tapahtumissa, työpajoissa ja haastatteluissa. Yhteisöstä kehittyy ja lähtee liikkeelle erilaisia ekosysteemejä ja klustereita liiketoimintalähtöjen pohjalle.

Lisätiedot

Ilari Rautanen
Hankehallinto ja kehitysalusta Projektipäällikkö
Puhelin:
040 806 3252
Jaana Hanninen
Kehitysalusta, partneruudet, yritysyhteistyö Projektipäällikkö
Puhelin:
040 631 7161
Tuomas Vanhanen
Hankkeen yleiset asiat, viestintä Projektipäällikkö
Puhelin:
044 486 3818

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/reco