Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata ja valvoa yksityistä varhaiskasvatusta ja sen tuottamista. Ohjausta ja valvontaa tekevät koordinaattorit yhdessä Pelastuslaitoksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveyden kanssa.

Yksityiseltä varhaiskasvatukselta edellytetään samojen laatukriteereiden täyttymistä kuin kunnalliseltakin varhaiskasvatukselta. Palveluntuottajien tulee laatia lakisääteinen omavalvontasuunnitelma Valviran määräysten mukaan.

Yksityisen varhaiskasvatustoiminnan aloittamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle vähintään kuukautta ennen toiminnan alkamista. Päiväkotitoiminnasta kunta välittää ilmoituksen aluehallintovirastoon (AVI) rekisteröintiä varten.

Laadun arvointia suoritetaan kuntien omilla asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä ohjauksella, valvonnalla ja neuvonnalla. Palveluntuottajien edellytetään myös itse arvoivan toimintaansa muun muassa päivittämällä omavalvontasuunnitelmaa. Asiakasperheillä on myös tärkeä rooli valitsemansa varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa antamalla suoraa palautetta palvelun tuottajalle tai esim. vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Yhteystiedot

Valvonta- ja ohjaus

Sähköposti: [email protected]
 

Pia-Christine Montin-Niemi
Valvontakoordinaattori
Puhelin:
050 528 7379
Sannamaria Ahola
Valvontakoordinaattori
Puhelin:
044 431 4344
Kati Pohjonen
Valvontakoordinaattori
Puhelin:
040 352 9584
Päivitetty 8.4.2024