Hyppää sivuvalikkoon

Jätestrategia

Ympäristölle ja asukkaalle parasta jätehuoltoa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.9.2019 toimialueen kuntien yhteisen jätestrategian vuoteen 2025 saakka. Uuden jätestrategian visiona on "ympäristölle ja asukkaalle parasta jätehuoltoa". Visioon edetään varmistamalla jätehuollon ympäristöhyödyt, huomioimalla asiakas ja onnistumalla jätehuoltoyhteistyössä.

Ympäristöhyötyjä varmistetaan ehkäisemällä jätteen syntyä, tehostamalla lajittelua ja edistämällä kiertotaloutta. Tavoitteena on, että kunnat edistävät kiertotaloutta esimerkiksi tekemällä kestäviä hankintoja ja vähentämällä ruokahävikkiä. Hyötyjätteitä pyritään ohjaamaan tehokkaammin kierrätykseen, jotta hyödynnettävien jätteiden määrä sekajätteen joukossa vähenee nykytasosta. Lajittelun tehostamiseksi testataan uusia keinoja ja kannustimia.

Ympäristöhyötyjä saadaan myös arvioimalla jätehuollon ympäristövaikutukset nykyistä järjestelmällisemmin. Jätehuoltopalveluissa selvitetään palvelun koko elinkaaren, myös logistiikan ympäristövaikutuksia. Jätestrategian päämääränä onkin, että jätehuollon ilmastovaikutukset vähenevät. Jätestrategian on tarkoitus osaltaan auttaa toimialueen kuntia niiden ilmastotyössä.

Kaikille asukkaille pyritään tarjoamaan monipuoliset ja joustavat jätehuoltopalvelut. Jätteiden keräyspaikkojen tulee olla siistejä ja helposti saavutettavia. Yhtenä toimenpiteenä on jätehuollon palvelutason määrittely koko toimialueella ja sen seuranta. Lajitteluun ja jätteen synnyn ehkäisyyn asukkaita innostetaan ja motivoidaan tehokkaalla viestinnällä.

Jätehuoltoyhteistyötä kuntien, jätehuoltoviranomaisen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja muiden toimijoiden kesken parannetaan entisestään. Tavoitteena on myös, että alueellinen asiantuntemus jätehuollosta on vahvistunut ja toimialueen kunnat osallistuvat aktiivisesti jätehuoltoa koskevaan päätöksentekoon.

Jätestrategian valmistelutyötä ovat koordinoineet alueellinen jätehuoltolautakunta sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Työssä on ollut mukana myös kuntien edustajia, asiantuntijoita, viranomaisia ja asukkaita. Työn aikana on järjestetty työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja kyselytutkimuksia sekä pyydetty lausuntoja. Jätestrategiassa esitettyjä toimenpiteitä on vastuutettu kunnille, jäteyhtiölle ja viranomaisille. Jätehuoltolautakunta edistää ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.

Jätestrategia koskee Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Suodenniemen ja Mouhijärven osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia. Edellinen jätestrategia on vuodelta 2003. Tarve strategian uudistamiselle on ollut ilmeinen mm. jätelain ja kiristyvien materiaalikierrätystavoitteiden takia.

Tästä voit tutustua jätestrategiaan sekä nykytilan kuvaukseen ja perustelumuistioon:

Päivitetty 31.5.2022