Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätöksessä tuotetaan tietoa ympäristön- ja ilmastonsuojeluun käytetyistä rahamääristä. Siinä esitetään vuoden aikana toteutuneet ympäristötulot, -menot ja -investoinnit niin kaupunkiorganisaation kuin kaupungin tytäryhteisöjenkin osalta.

Kerätty tieto mahdollistaa muun muassa toimenpiteisiin satsattujen panosten vertaamisen niistä saatuihin vaikutuksiin. Se auttaa myös päätöksenteossa ja mahdollistaa ympäristön- ja ilmastonsuojelusta aiheutuneiden tulojen, menojen ja investointien seurannan.

Tiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sekä erillisessä Power BI -raportissa.

Päivitetty 1.2.2023