Jätteet

Jätehuolto

Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon käytännön järjestämisestä Tampereella eli tarjoaa kaupunkilaisille jätehuoltopalvelut. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on sen toimialueen kuntien omistama, kunnallinen jäteyhtiö, joka huolehtii jätteiden kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Jätevalvonta

!

Jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Niin asuin- kuin muidenkin kiinteistöjen jätehuollon ja roskaantumisen valvontaa toteutetaan muun muassa yritystarkastuksilla sekä kaupunkilaisten ilmoitusten perusteella. Yritys- ja laitoskäynneillä tarkastetaan jätehuollon lainmukaisuus sekä annetaan neuvontaa jätehuollon järjestämisestä.
Ympäristönsuojeluyksikköön voi ilmoittaa esimerkiksi epäasianmukaisesta jätteen käsittelystä, kuten jätteiden poltosta, roskaantuneesta alueesta tai jätehuoltoon liittymättömistä kiinteistöistä.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kaupungin asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.
 

Roskaantuminen

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä hylätä laitteita tai ajoneuvoja siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä tai muuta haittaa tai vaaraa. Myös nestemäisten jätteiden kaataminen tai laskeminen ympäristöön on kiellettyä. Kielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue.
 

Roskien ja puutavaran poltto

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen polttaminen on kielletty. Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa kuitenkin polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia.

Kaikessa polttamisessa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Puutarhajätteet

Puutarhajätteet, kuten lehdet, risut ja pensaiden leikkuutähteet, ovat kompostoituvaa biojätettä. Suositeltavinta on kompostoida ne omalla pihalla. Oksat ja risut voi hakettaa muun puutarhajätteen sekaan tai puiden ja pensaiden juurille katteeksi. Mullaksi muuttunut puutarhajäte on oivallista maanparannusainetta. Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyvien puutarhajätteiden vienti puistoihin tai muille yleisille alueille on kielletty. Puutarhajätteiden käsittelyssä on huomioitava myös vieraslajien leviämisen ehkäisy. Lisätietoja löytyy vieraslajit.fi verkkosivuilta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tampereen Tarastenjärven ja Nokian Koukkujärven jätekeskuksissa otetaan peräkärrykuormallinen puutarhajätettä (haravointijätettä, kantoja ja juurakoita) maksutta vastaan. Kuormassa ei saa olla mitään maatumatonta kuten jätesäkkejä.
 

Yleisötapahtuman jätehuolto

Lisätietoja yleisötapahtuman jätehuollosta:

Jätehuollon viranomaistehtävät

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Lisätietoja alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävistä ja toiminnasta sekä yhteystiedot löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta:

Yhteystiedot

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai 09:00–16:00
Tiistai 09:00–16:00
Keskiviikko 09:00–16:00
Torstai 09:00–16:00
Perjantai 09:00–16:00

Ympäristönsuojelu

ymparistonsuojelu(at)tampere.fi

Päivitetty 15.11.2022