Hyppää sivuvalikkoon

Kiimajoen melontareitti

Kiimajoen reitti on Teiskon salainen helmi. 2000-luvun alussa toteutettu Kiimajoen melontareitti sijaitsee Velaattajärven ja Terälahden ympäristöissä Tampereen Teiskossa.

Noin 16 kilometrin pituinen reitti on toteutettu jokiosuuksien osalta vanhaan tukkien uittoränniin, joka muistuttaa alueen aina 1700-luvulle ulottuvasta puuteollisuushistoriasta ja ajasta, jolloin Tampereen rakentuminen Tammerkosken jakamalle kannakselle aiheutti voimakasta tarvetta puutavaralle.

Alueelta löytyy noin 16 km opastettua melontareittiä. Velaattajärven koillisrannalle Kiimajoen melontareitin varrelle on rakennettu uusi upea laavu tulipaikkoineen, puuliitereineen ja kuivakäymälöineen. Velaatan laavu on melontareitin reitin ainoa laavu.

Muita taukopaikkoja reitillä ovat mm. Nallinrannan ja Mustametsän tulipaikat. 

Päivitetty 8.5.2024