Kalastuksen lupaehdot ja ohjeet

Onginta, pilkintä, heittokalastus ja vetouistelu yhdellä vavalla ovat sallittuja kalastuslain mukaisena yleiskalastusoikeutena. Tampereen kaupungin omistamista vesialueista tästä poikkeavat Tammerkoski ja Pahalampi, joilla noudatetaan erityisiä lupaehtoja.

Tampereen kaupungin omistamilla vesialueilla kalastusta ohjaavat järvikohtaiset kalastuksen lupaehdot. Lupaehdoissa määritetään sallitut kalastustavat, kalastusrajoitukset ja pyydysmäärät ruokakuntaa kohden. 

Muu kalastus kuin järvikohtaisissa lupaehdoissa määritelty kalastus on kielletty. Sukelluskalastus ja -ravustus sekä tuulastus on kielletty. Kaupungin uimarannoilla sekä niillä olevilla laitureilla kalastus on myös kielletty. 

Kalastajilla tulee olla lunastettuina ja mukana kalastettaessa kalastuslupa ja valtion kalastonhoitomaksu. Luvat tulee pyydettäessä näyttää kalastuksenvalvojille.

Järvien ja Tammerkosken kalastuslupaehdot

Kalojen alimmat sallitut pyyntimitat

Pyyntimitoilla varmistetaan kalakantojen kestävä käyttö ja edistetään kalakantojen elpymistä. Alin sallittu pyyntimitta tarkoittaa pyydettyjen kalojen alinta sallittua pituutta, jota pienemmät kalat kalastajan tulee vapauttaa takaisin veteen. Kalojen pyyntimitat säätää Suomessa kalastusasetus. 

Alin sallittu pyyntimitta harjuksella on 35 cm, järvilohella 60 cm, kuhalla 42 cm ja rasvaeväleikatulla järvitaimella 50 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu. Katso järvikohtaiset sallitut pyyntimitat kuhalle ylempää.

Pyydysten merkintä

Pyydyksiin tulee merkitä järvi, pyydys, pyydysten numerot sekä kalastajan nimi ja yhteystiedot kalastuslain mukaisesti. Kalastettaessa tulee välttää kaikkea turhaa toimintaa, mikä aiheuttaa tarpeettomasti haittaa tai häiriötä rannan omistajille tai haltijoille.

Kaupungin omistamat Näsijärven ja Pyhäjärven vesialueet ovat pääsääntöisesti vesiliikenteen käyttämiä alueita ja pyydykset tulee merkitä oheisen ohjeen mukaan. Muutoin kalastuksessa on noudatettava kalastuslain säädöksiä ja määräyksiä.

Mikäli pyydykset ja/tai luvat ovat kadonneet, on niistä tehtävä välittömästi ilmoitus lomakkeella. Lomakkeesta löytyvät ohjeet, miten ilmoituksen jälkeen tulee menetellä. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.kalatalouskes[email protected] Ilmoituksessa on mainittava, miltä alueelta pyydykset tai luvat ovat kadonneet ja lupien numerot.

Merkityt kalat

Merkityn ja mitan täyttävän kalan kalamerkin voi palauttaa osoitteella:

Luonnonvarakeskus, Merki 5005751, 00003 VASTAUSLÄHETYS

Kalamerkkiä palautettaessa ilmoitetaan pyyntipäivä ja -paikka, kalalaji, pituus, paino ja lähettäjän nimi ja osoite sekä pankkiyhteys palkkion maksua varten. Myös suomunäytteen voi lähettää. Merkin palauttaneelle lähetetään palkkio (5 euroa) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta.

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen
Puhelin:
050 517 7053
Päivitetty 9.8.2022