Nähtävillä olevat katusuunnitelmat 17.8. - 15.9.2023

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 17.8. - 15.9.2023 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101

Kuivaamonkatu ja Tehdaskartanonkatu

Hiedanrannan pohjoiskorttelin asemakaavaan 8793 liittyvien katujen Kuivaamonkatu (nro 1/22066) ja Tehdaskartanonkatu (nro 1/22067) katusuunnitelmaehdotukset, Hiedanrannan kaupunginosassa, TRE:3591/10.03.02/2023.

Asemakaavalla 8793 mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Hiedanrannan kaupunginosaan, Lielahden entiselle teollisuusalueelle. Asemakaava-alueelle on osoitettu kolme asuinkorttelia sekä pysäköintilaitosten korttelialue. Lisäksi asemakaava-alueelle on osoitettu omat korttelialueensa jäteveden pumppaamolle, puistomuuntamolle sekä raitiotien sähkönsyöttöasemalle. Asuinkortteleiden länsipuolelle sijoittuu parhaillaan rakenteilla oleva raitiotie. Asemakaava-alueelle on osoitettu kaksi puistoa.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu asemakaavan mukaisten edellä mainittujen katujen toteuttamista varten. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty muun muassa väylien tuleva sijainti, poikkileikkaus, korkeusasema, pintamateriaalit, valaistus sekä pintakuivatus ja katukasvillisuuden periaatteet.

Tehdaskartanonkadun katusuunnitelmaehdotus koskee Tehdaskartanonkatua paalulta 400 itään Lielahden kartanolle saakka. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Tehdaskartanonkadun asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on paalulta 400 paalulle noin 480 saakka 11,5 metriä ja paalulta noin 500 kadun loppuun 5,50 metriä. Ajoradan molemmissa reunoissa on reunakivet.

Kadun molemmilla reunoilla on paalulle 500 asti eroteltu jalkakäytävä ja yksisuuntainen pyörätie. Jalkakäytävän leveys on 2,50 metriä ja yksisuuntaisen pyörätien leveys on 2,25 metriä. Kulkumuodot on eroteltu toisistaan kadun pohjoisreunalla asianmukaisin ajoratamerkinnöin ja eteläreunalla 3 metriä leveällä erottelukaistalla, jossa on puuistutuksia. Ajoradan ja pyörätien välissä on betonikivetty erotuskaista, jonka leveys on 1 metri.

Paalulla 500 Tehdaskartanonkatu muuttuu hidaskaduksi ja pyöräily ohjataan ajoradalle. Paaluvälillä 500–580 ajorata on korotettu. 2,50 metriä leveät jalkakäytävät jatkuvat molemmin puolin kadun loppuun saakka. Tehdaskartanonkatu risteää raitiotien kanssa paalulla 650, risteys on liikennevalo-ohjattu. Raitiotiestä itään kadun varteen on osoitettu kaksi (2) pysäköintipaikkaa, jotka on sallittu kadun pohjoispuolelle tulevan kehitysvammaisten asumisyksikön saattoliikenteelle. Paalulta 740 eteenpäin kadun varteen on osoitettu pysäköintipaikkoja, joille on asetettu 30 minuutin aikarajoitus, joka on voimassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Paaluvälillä 500–560 kadun molemmilla puolilla olevien jalkakäytävien ja ajoradan välissä on 4 metriä leveät erotusalueet, joilla on puuistutuksia. Paaluvälillä 560–645 kadun pohjoispuolella on 3 metriä leveä erotusalue puuistutuksin. Paaluvälillä 700–790 3–3,25 metriä leveä erotusalue puuistutuksin vaihtelee kadun molemmin puolin.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Kuivaamonkatu on pihakatu, jossa on asfalttipäällystettyjä, luonnonkivettyjä ja betonikivettyjä osuuksia. Katualueen leveys vaihtelee välillä 11–15 metriä. Kadulle on osoitettu 4 pysäköintipaikkaa paaluvälille 40–60 ja 7 pysäköintipaikkaa kadun päähän. Myös näille pysäköintipaikoille on asetettu 30 minuutin aikarajoitus, joka on voimassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Kuivaamonkadulle on osoitettu monilajisia pensas-/perennaistutuksia sekä puuistutuksia, jotka on erotettu kulkualueista paasikivimuurein.

Katujen pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla uusiin hulevesikaivoihin tai istutusalueille. Molemmille kaduille rakennetaan uusi katuvalaistus.

Katusuunnitelmaehdotukset hyväksyy Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta. Kadut rakennuttaa Tampereen kaupungin omistama Hiedanrannan Kehitys Oy. Katujen esirakentamista tehdään 2023–2024 ja päällysrakenteet rakennetaan asuinkortteleiden valmistuttua, arviolta 2026–2028.

Laura Jussila
Hiedanrannan Kehitys Oy Rakennuttajapäällikkö
Puhelin:
044 351 7309
Mikko Kielo
Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Vanhempi erikoissuunnittelija
Puhelin:
050 532 1029
Liisa Peltola
Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 576 4213
Päivitetty 17.8.2023