Toiminta lapsen oikeuksien hyväksi

Lapsi kurkistaa leikkitelineen pyöreästä aukosta Pikku Kakkosen puistossa.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Myös Tampereella toimitaan aktiivisesti lapsen oikeuksien hyväksi.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Sen yhteydessä vietetään toiminnallista lapsen oikeuksien viikkoa, jonka tavoitteena on lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Tampereella on perinteisesti vietetty teemaviikkoa. 

Mitä ovat lapsen oikeudet?

Lapsen oikeudet on määritelty lapsen oikeuksien sopimuksessa. Sen mukaan jokaisella lapsella on oikeus tasa-arvoon, turvallisuuteen, terveyteen ja koulutukseen. Oikeudet pohjautuvat neljään yleisperiaatteeseen:

  • Lasta ei saa syrjiä.
  • Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. 
Monivärinen ruudukko, jossa nimetään esitetään kuvakkeena 42 lapsen oikeuksien teemaa.
Unicefin lapsen oikeuksien sopimus on tiivistetty kuvaksi. Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suuremmaksi.

Kohti lapsiystävällisempää Tamperetta

Lapsen oikeuksien on toteuduttava niin arjessa kuin poikkeustilanteissa. Tampereen kaupunki haluaa toiminnallaan vahvistaa kaikkien lasten asemaa. Tamperelaisten lasten oikeuksia edistetään monin tavoin, jotta jokaisen lapsen elämä olisi hyvää kotona, vapaa-aikana, päiväkodeissa ja kouluissa.

Tamperelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen on tavoitteena Tampere Junior -kehitysohjelmassa, jossa monin tavoin edistetään Tampereen lapsiystävällisyyttä ja lapsen oikeuksia. Kaupunki on myös sitoutunut toimimaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti.

Tampereella toimii lapsiasiamies, jonka työ perustuu lapsen oikeuksiin. Hänen  tehtäviinsä kuuluu muun muassa lasten osallisuuden edistäminen sekä Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen, seuranta ja toteutumisen arviointi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Lapsiasiamies ei käsittele yksilöasioita. Niitä koskevissa kysymyksissä voi kääntyä muun muassa aluehallintoviraston, eduskunnan oikeusasiamiehen, sosiaaliasiamiehen tai potilasasiamiehen puoleen. 

Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Suurin osa tamperelaisista lapsista, nuorista ja heidän perheistään voi hyvin. Monilla on kuitenkin haasteita, jotka liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, turvallisuuteen, elintapoihin, mielen hyvinvointiin ja vanhemmuuteen. Näihin on etsitty ratkaisuja Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Kohti parempaa huomista – suuntaviivat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Tiia Heinäsuo
Lapsiasiamies
Puhelin:
050 411 2434

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/lapsen-oikeudet

Päivitetty 7.9.2023