Toiminta lapsen oikeuksien hyväksi

Neljä lasta myssyt päässä leikkipuistossa.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Myös Tampereella toimitaan aktiivisesti lapsen oikeuksien hyväksi.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Sen yhteydessä vietetään toiminnallista lapsen oikeuksien viikkoa, jonka tavoitteena on lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Tampereella on perinteisesti vietetty teemaviikkoa. 

Mitä ovat lapsen oikeudet?

Lapsen oikeudet on määritelty lapsen oikeuksien sopimuksessa. Sen mukaan jokaisella lapsella on oikeus tasa-arvoon, turvallisuuteen, terveyteen ja koulutukseen. Oikeudet pohjautuvat neljään yleisperiaatteeseen:

  • Lasta ei saa syrjiä.
  • Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. 
Monivärinen ruudukko, jossa nimetään esitetään kuvakkeena 42 lapsen oikeuksien teemaa.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus on tiivistetty kuvaksi. Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suuremmaksi.

Kohti lapsiystävällisempää Tamperetta

Lapsen oikeuksien on toteuduttava niin arjessa kuin poikkeustilanteissa. Tampereen kaupunki haluaa toiminnallaan vahvistaa kaikkien lasten asemaa. Tamperelaisten lasten oikeuksia edistetään monin tavoin, jotta jokaisen lapsen elämä olisi hyvää kotona, vapaa-aikana, päiväkodeissa ja kouluissa.

Lapsen oikeudet on otettava huomioon myös kuntien ja kaupunkien päätöksenteossa. Suurin osa niiden päätöksistä liittyy suoraan tai välillisesti lapsiin, joten päätösten vaikutuksia on arvioitava lasten näkökulmasta. 

Kaupunki on sitoutunut toimimaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti. Lapsiystävällinen kunta -malli on Unicefin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Työtä ohjaa kuntaan perustettu koordinaatioryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustajia.

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeä osa käytännön kehittämistyötä. Koordinaatioryhmän lisäksi kehittämistyöhön osallistuu 12–18-vuotiaista nuorista koostuva ryhmä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen tehtävänä on myös seurata ja arvioida työn etenemistä. Kehittämistyössä kuullaan myös lasten parlamenttia ja nuorisovaltuustoa.

Tampereen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet

Lapsen oikeuksien edistäminen

Lapsen oikeuksien edistäminen kuuluu kaikille aikuisille. Lisäksi Tampereella toimii erityisasiantuntija (entinen lapsiasiamies), jonka työ perustuu lapsen oikeuksiin. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa lasten osallisuuden edistäminen sekä Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen, seuranta ja toteutumisen arviointi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lapsen oikeuksien erityisasiantuntija ei käsittele yksilöasioita. Niitä koskevissa kysymyksissä voi kääntyä muun muassa aluehallintoviraston, eduskunnan oikeusasiamiehen, sosiaaliasiavastaavan tai potilasasiavastaavan puoleen. 

Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Suurin osa tamperelaisista lapsista, nuorista ja heidän perheistään voi hyvin. Monilla on kuitenkin haasteita, jotka liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, turvallisuuteen, elintapoihin, mielen hyvinvointiin ja vanhemmuuteen. Näihin on etsitty ratkaisuja Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Kohti parempaa huomista – suuntaviivat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Tiia Heinäsuo
Erityisasiantuntija
Puhelin:
050 411 2434

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/lapsen-oikeudet

Päivitetty 8.3.2024