Tampereelle Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Suomen Unicef on myöntänyt Tampereen kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus voidaan myöntää kaupungille tai kunnalle, joka toimii määrätietoisesti lasten oikeuksien hyväksi.

Lapsiystävällinen kunta (LYK) -tunnustuksen myöntämisperusteissa Suomen Unicef kiittää Tampereen kaupunkia aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta lasten ja nuorten hyväksi. Erityisen hyviä tuloksia on saatu osallisuuden vahvistamisessa. Myös turvallisia aikuisia on saatu yhä enemmän lasten ja nuorten arkeen.

– Hienoa saada tunnustus pitkäjänteisestä työstämme lasten ja nuorten eteen. Tahtotilamme on pitää kehitys yhtä nousevana kuin tähän saakka. Kiitos Unicefille sekä kaikille kaupungin tahoille, jotka toimivat suoraan tai epäsuorasti lasten hyväksi, pormestari Kalervo Kummola sanoo.

Unicefin myöntämä tunnustus ilahduttaa myös lapsia ja nuoria, jotka ovat olleet mukana kehittämässä Tampereesta entistä lapsiystävällisempää kaupunkia.

– LYK:n parin vuoden työpanoksen tulosta ja edistystä on ollut huikeaa seurata. LYK:n nuorten ryhmä on ollut aktiivinen toimija, jossa nuoret ovat saaneet äänensä kuuluviin. Nuorena voisin sanoa, että Tampere on lapsiystävällinen, kaikkine rosoineen ja ruusuineen, sanoo 16-vuotias Elina, joka on toiminut nuorten LYK-ryhmässä jo vuodesta 2021.

Toimintamalli turvaa lapsen oikeuksien toteutumisen

Lapsiystävällinen kunta (LYK) on Unicefin kehittämä toimintamalli, joka auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

LYK-mallin avulla lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin ja he pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Malli turvaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisen.

– Lasten näkökulma on erityisesti otettava huomioon kaupungin päätöksenteossa, sillä suurin osa päätöksistä liittyy suoraan tai välillisesti lapsiin. Päätöksiä tehdessä on arvioitava, millainen vaikutus niillä on lapsiin ja lapsiperheisiin. Lapsia ja nuoria on kuultava osana päätöksentekoprosessia, toteaa erityisasiantuntija Tiia Heinäsuo.

Tampereella LYK-toimintaa ohjaa monialainen työryhmä, jossa on myös järjestöjen edustajia.

Turvallinen arki ja mahdollisuus vaikuttaa

Lapsiystävällisyys näkyy hallinnon lisäksi lasten ja nuorten arjessa.

– Kouluihin on saatu kouluvalmentajia, jotka auttavat oppilaita arjessa ja vahvistavat heidän sitoutumistaan koulunkäyntiin. Kesäisin puistoruokailuissa lapsille ja nuorille on tarjolla turvallista ja mukavaa ohjelmaa sekä lämmintä ruokaa. Mielekästä vapaa-ajan toimintaa on saatavilla ”Lupa liikkua, lupa harrastaa” -ryhmissä sekä Nuorisopassin avulla, erityisasiantuntija Virve Savolainen luettelee esimerkkejä.

– Lapset ja nuoret saavat nykyään entistä paremmin äänensä kuuluviin. Uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja on kehitetty erityisesti muita haavoittuvammassa asemassa oleville. Esimerkiksi perusopetuksessa aloittaneen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten raadin ansiosta ymmärrämme nyt paremmin heidän arkeaan ja sen haasteita, Heinäsuo jatkaa.

Tampereen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on voimassa kahden vuoden ajan.

– Unicef on arvioinnissaan esittänyt monia huomiota ja suosituksia siitä, miten Tampere voisi toimia yhä lapsiystävällisemmin. Käytämme niitä suuntaviivoina, kun jatkamme kehittämistä, erityisasiantuntija Savolainen kertoo.

Lisätietoja

Tiia Heinäsuo
Erityisasiantuntija
Puhelin:
050 411 2434
Virve Savolainen
Erityisasiantuntija
Puhelin:
040 800 4220
Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Laura Happo / Tampereen kaupunki
Jaa sosiaalisessa mediassa