Takonraitti

Takonraitti on Takon tehtaan edustalle Tammerkosken länsirannalle suunnitteilla oleva uusi näköalareitti. Keskustan rantareitistöä täydentävän jalankulkuväylän on tarkoitus kulkea kosken yllä Mokkapuistosta Kehräsaareen ja avata yleisöltä suljettuna ollut osa Tammerkosken rantaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.

Takonraitti on merkittävä lisä läntisen keskustan kulkureitteihin. Raitti yhdistää jo olemassa olevat rantareitit toisiinsa ja sujuvoittaa liikkumista eri alueiden välillä. Uusi jalankulkuväylä myös parantaa Kehräsaaren ja Värjärinkujan kauppojen ja palveluiden saavutettavuutta ja lisää Tammerkosken rannan virkistyskäyttöä.

Alustavasti Takonraitin toteuttamisen edellytyksiä on selvitetty vuonna 2020 laaditussa ideasuunnitelmassa. Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutoksen vireille tuleminen ajoittuu loppuvuoteen 2022. Koska suunnittelualue sijaitsee Tammerkosken valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä, hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin arvoihin.

Takonraitin asemakaavoitus on käynnissä. Tutustu tarkemmin suunnitelmiin ja aineistoihin kaavan omalla sivulla.

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustassa Tammerkoskessa. Alue sijoittuu Nalkalan (III) ja Kyttälän (XII) kaupunginosiin. Asemakaavan tavoitteena on löytää ratkaisu uudelle virkistyksen ja jalankulun yhteydelle, joka täydentää Tammerkosken rantareittejä ja keskustan saavutettavuutta. Diaarinumero: TRE: 1467/10.02.01/2022 Päätöksentekijä: Kaupunginvaltuusto

Tampereen keskustan rantareitistöä kehitetään osana Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa. Näsijärveltä Pyhäjärvelle johtavilla rantareiteillä pyritään sujuvoittamaan liikkumista kaupunginosien välillä, parantamaan rantojen saavutettavuutta ja lisäämään järvien ja rantojen virkistyskäyttöä.

Takonraitti jatkaa Tammerkosken lännen puoleista rantareittiä

Takonraitin suunnittelun ja toteutuksen aikataulu

Mikko Siitonen
Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
041 730 3249
Altti Moisala
Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
044 431 4369
Päivitetty 3.10.2023