Takonraitti

Takonraitti on Takon tehtaan edustalle Tammerkosken länsirannalle suunnitteilla oleva uusi näköalareitti. Keskustan rantareitistöä täydentävän jalankulkuväylän on tarkoitus kulkea kosken yllä Mokkapuistosta Kehräsaareen ja avata yleisöltä suljettuna ollut osa Tammerkosken rantaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.

Takonraitti on merkittävä lisä läntisen keskustan kulkureitteihin. Raitti yhdistää jo olemassa olevat rantareitit toisiinsa ja sujuvoittaa liikkumista eri alueiden välillä. Uusi jalankulkuväylä myös parantaa Kehräsaaren ja Värjärinkujan kauppojen ja palveluiden saavutettavuutta ja lisää Tammerkosken rannan virkistyskäyttöä.

Alustavasti Takonraitin toteuttamisen edellytyksiä on selvitetty vuonna 2020 laaditussa ideasuunnitelmassa. Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutoksen vireille tuleminen ajoittuu loppuvuoteen 2022. Koska suunnittelualue sijaitsee Tammerkosken valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä, hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin arvoihin.

Ajankohtaista

Takonraitin asemakaava on tullut vireille. Siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä Takonraitin ideasuunnitelma ovat nähtävillä 24.11.-15.12.2022 välisen ajan.

Mielipiteet

Voit jättää mielipiteen asemakaavasta 15.12.2022 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon. Kaava-asioissa voit olla aina yhteydessä Tampereen palvelupisteeseen.

Tampereen keskustan rantareitistöä kehitetään osana Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa. Näsijärveltä Pyhäjärvelle johtavilla rantareiteillä pyritään sujuvoittamaan liikkumista kaupunginosien välillä, parantamaan rantojen saavutettavuutta ja lisäämään järvien ja rantojen virkistyskäyttöä.

Takonraitti jatkaa Tammerkosken lännen puoleista rantareittiä

Takonraitin suunnittelun ja toteutuksen aikataulu

Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen
Puhelin:
041 730 3249
Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala
Puhelin:
044 431 4369
Päivitetty 23.11.2022