Keskustan maanalainen pysäköinti ja ajoyhteydet

Tampereen keskustaa kehitetään yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka keskeisenä osana on maanalaisen liikenteen, pysäköinnin ja huollon verkoston ratkaisujen edistäminen. Ensimmäisiä toimenpiteitä ovat olleet Rantaväylän tunnelin ja P-Hämpin rakentaminen. Kehittämistä on tavoitteena jatkaa siirtämällä vaiheittain keskustan maanpäällinen pysäköintikapasiteetti keskustan kehän ulkopuolelta sujuvasti saavutettavaan maanalaiseen pysäköintiverkostoon.

Keskustan suuret maanalaiset vuoropysäköintilaitokset helpottavat palveluiden, kaupan, työpaikkojen sekä tapahtumien saavutettavuutta henkilöautoilla. Samanaikaisesti tavoitteena on kehittää maanpäällistä kaupunkia viihtyisänä ja sujuvana liikkumisen ympäristönä. Maanalaiset ratkaisut varmistavat niin liikenteen sujuvuuden kuin keskustan viihtyisyyden Tampereen ja sen liikennemäärien kasvaessa myös tulevina vuosikymmeninä.

Viinikankadun maanalainen ajoyhteys ja P-Hämpin ensimmäinen laajennus

Seuraavina toimenpiteinä on tavoitteena toteuttaa Viinikankadun maanalainen ajoyhteys, joka toimii maanalaisten pysäköintilaitosten sujuvana sisäänajona etelä- ja itäsuunnasta sekä tekee mahdolliseksi maanalaisen katuverkoston kehittämisen jatkamisen tulevaisuudessa. Keskustan liikenneverkon ja maanalaisten pysäköintilaitosten toimivuuden ja saavutettavuuden edellytyksenä liikennemäärien kasvaessa on, että Viinikankadun maanalainen ajoyhteys toteutetaan samanaikaisesti P- Hämppiin suunnitteilla olevan ensimmäisen laajennuksen kanssa. 

P- Hämpin ensimmäinen laajennus liittyy samanaikaisesti valmisteilla olevaan Tampereen Asemakeskus - hankkeeseen, jonka rakentuessa alueelta poistuu olemassa oleva maanpäällinen pysäköintilaitos P- Asema. Laajennusta suunnitellaan nykyisen P-Aseman ja Rautatiekadun alle. 

Tulevat maanalaiset ratkaisut toteuttavat vuonna 2022 hyväksyttyä keskusta maanalaista asemakaavaa.

Viinikankadulta lähtevä maanalainen ajoyhteys, joka yhdistyy Rautatienkadun alle tulevaan P-Hämpin laajennukseen.
Seuraavina maanalaisen verkoston toimenpiteinä on tavoitteena tehdä uusi maanalainen ajoyhteys Viinikankadulta, joka yhdistyy P-Hämpin ensimmäiseen laajennusosaan.
Mervi Huhtelin
Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
040 354 0560
Tero Tenhunen
Hankejohtaja
Puhelin:
050 540 2860
Päivitetty 24.4.2024