Maanalaisten pysäköintiratkaisujen kehittämissuunnitelmat etenivät jatkovalmisteluun kaupunginhallituksessa

Tampereen kaupunkikehityksen mahdollistavien pysäköintiratkaisujen sekä Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden kokonaisratkaisu merkittiin tiedoksi ja etenemissuunnitelma hyväksyttiin jatkovalmistelujen pohjaksi kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024.

Tampereen vetovoimaa ja kasvutavoitteita edistävät suuret asuinalueet ja kaupunkikehityshankkeet eri puolilla kaupunkia edellyttävät keskitettyjen pysäköintilaitosten toteuttamista. Tavoitteena on siirtää vaiheittain keskustan erillisissä laitoksissa sijaitseva maanpäällinen pysäköintikapasiteetti maanalaiseen pysäköintiverkostoon, joka on sujuvasti saavutettavissa keskustan kehän ulkopuolelta. 

Selvitysten perusteella jatkovalmistelun lähtökohdaksi esitetään toteutusmallia, jossa kaupunki ja konserniyhteisö Finnpark yhdessä edistävät kaupunkikehityksen edellyttämien pysäköintilaitosten toteuttamista, jos ne eivät toteudu markkinaehtoisesti. 

Ensi vaiheessa tarkoituksena on mahdollistaa keskustan itäpuolen maanalaisen pysäköinnin seuraava vaihe eli P-Hämpin ensimmäinen laajennus. Sen yhteydessä toteutettavaksi esitettävä Viinikankadun maanalainen ajoyhteys on merkittävä investointi, jonka suunnittelu tulee aloittaa nyt, jotta kokonaisuuden rakentamisen aloittamiselle saadaan valmius vuonna 2025.

Toteutusmallin mukaan Finnparkin maanpäällisten pysäköintilaitosten vapautuessa kehitettäväksi kaupunki voi saada tuloja maankäyttösopimuskorvauksina. Kaupungin on lisäksi arvioitu saavuttavan säästöjä sekä pienemmät päästövaikutukset, kun Viinikanlahden alueen järvitäyttöihin tarvittava louhe saadaan oikea-aikaisesti ja läheltä. 

Suunnitelman mukaan myös uusi perustettava yhteisyhtiö Finnpark Parkisto Oy osallistuu Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden ja liikenneympyrän toteutuskustannuksiin ja saa näin oikeuden jatkaa liikenneympyrän ajohaarasta ajoyhteyden omaan pysäköintilaitokseensa.

Toteutusmalli on kustannuksiltaan kaupungille edullisempi kuin pysäköinnin toteuttaminen suoraan omana toimintana.

Lisätietoja

Tero Tenhunen
Hankejohtaja
Puhelin:
050 540 2860
Mervi Huhtelin
Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
040 354 0560
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Julia Koski
Jaa sosiaalisessa mediassa