Hyvää työtä!

Ajan hermolla! Kirjoituksia työstä, osaamisesta ja yrittäjyydestä.

Kirjoittaja: Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat

Blogiartikkeli
17.3.2023 07.34
Iso ryhmä yhteisöagenteiksi valmistuneita henkilöitä seiso rivissä korokkeella. He pitävät käsissään valmennuksesta saatuja paperisia todistuksia.
Yhteisöagenttivalmennuksen syksyn 2022 englanninkielisen ryhmän päätöspäivä.

Yhteisöagenttivalmennus jatkuu verkostotyövalmennuksena

Mielikuvat siiloutuneista organisaatioista on syytä päivittää. Monet tekevät nykyisin kokeilevaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaiden palvelujen parantamiseksi tarvitaan uudenlaista tekemistä ja osaamista. Hyvä esimerkki tästä on Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeessa kehitetty yhteisöagenttivalmennus.

Yhteisöagentti rohkaisee liikkumaan yli organisaatiorajojen ja huomioimaan nimenomaan asiakkaiden tarpeet, joihin osuvat palvelut muotoillaan. Yhteisöagentti ottaa mukaan ammatillisen verkostonsa edistämään asiakkaan asiaa. Koska yhteisöjen ja verkostojen merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan, myös työllistymisen, työllistämisen ja yrittäjyyden palveluja järjestetään ja tuotetaan yhä enemmän eri organisaatioiden yhteistyönä. Tämä edellyttää taitoja toimia asiakkaiden, palvelujen, yhteisöjen ja resurssien rajapinnoilla. Juuri tätä tehtävää varten valmennetaan yhteisöagentteja.

Mikä on yhteisöagentti?

Yhteisöagentti on asiantuntija, joka tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja on siiloja ylittävä yhteistyön tekijä. Hän yhdistää eri toimijoiden osaamista ja ideoita ja antaa vauhtia uusille tekemisen muodoille. Yhteisöagentti auttaa asiakkaita ratkaisemaan haasteita yhteistyössä yli yksikkö- ja organisaatiorajojen.

Jokaisen yhteisöagentin roolissa painottuu oma tehtävänkuva ja erikoistumisala. Yhteisöagentti voi olla muun muassa verkoston solmuihminen, uusien ratkaisujen kokeilija, ihmisten asioiden yhdistelijä, yhteistyön suunnan asettaja tai yhteisön muodostaja. Hän voi olla se, joka johdattaa asiakkaan sopivien palvelujen ja asiantuntijoiden luo, tai hän voi olla sparraaja tai tulkki erilaisten ihmisten ja organisaatioiden välissä. Hän voi olla mahdollisuuksien avaaja ja hyödyntäjä tai erilaisten resurssien käyttämisen mahdollistaja. 

Tampereella jo 50 yhteisöagenttia luo uutta

Yli 50 yhteisöagenttia osallistui valmennuksiin vuonna 2022. Valmennusryhmiä oli kolme – keväällä kaksi ja syksyllä kolmas englanniksi. Tällä hetkellä yhteisöagentit työskentelevät Tampereen seudulla työllisyys- ja yrityspalveluissa, yrittäjyyteen liittyvässä opetuksessa, yrittäjyysneuvonnassa ja startup-yhteisön piirissä. He työskentelevät pääosin asiakasrajapinnassa tai oman yhteisönsä yhteyshenkilöinä. Yhteisöagenttien asiakkaina on sekä henkilö- että yritysasiakkaita. 

Valmennuksen mahdollisti Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hanke (ESR) ja toteutti Crazy Town Oy. Valmennusta kehitettiin yhdessä koko toteutuksen ajan. Osallistujat saivat työkaluja yhteistyön aloittamiseen, tekemiseen ja resurssien löytämiseen. Yhteisöagentit tunnistivat jo valmennuksen aikana mahdollisuuksia yhteistyöhön ja suunnittelivat sekä toteuttivat ne yhdessä.

Verkostotyö on jo tuottanut tulosta

Yhteisöagentit muodostavat verkoston, joka pitää jatkossakin yhteyttä. Verkostot luovat uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että syntyy uutta osaamista, uusia verkostoja, uusia työmahdollisuuksia, yrittäjyyttä, liiketoimintaa, yhteisyrittäjyyttä ja liiketoimintaverkostoja.

Esimerkkejä yhteisöagenttien toteutuksista ovat International House Tampereen kansainvälisten osaajien kanssa kesällä 2022 testatut ja muotoillut Job Club -ryhmät. Hyvä käytäntö jatkuu maaliskuussa 2023, kun valmistumisvaiheen korkeakoulutetut opiskelijat osallistuvat Job Clubiin. Heidän tarpeisiinsa jatkomuotoillun palvelun järjestävät Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tampereen korkeakouluyhteisö. Toinen esimerkki ovat kasvavien sote-yritysten Workathlon-työpajat. Työpajoissa sote-yritysten edustajat ratkoivat yhdessä muun muassa osaajapulaan liittyviä omia haasteitaan. Heitä sparrasivat Työ 2030-hankkeen Workathlon-asiantuntijat sekä yrityspalveluekosysteemin asiantuntijat.

Uusi verkostotyövalmennus-koulutus alkaa syyskuussa 2023

Hyvät kokemukset tuottavat tulosta – yhteisöagenttivalmennus saa jatkoa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun maksuttomana oppisopimuskoulutuksena. Nimi muuttuu verkostotyövalmennuksesi. Osallistujat voivat olla mistä tahansa yhteisöstä tai organisaatiosta. Uusi koulutus alkaa 7.9.2023. Valmennus sopii elinkeinopalvelujen, työllisyys- ja yrityspalvelujen ja oppilaitosten työntekijöille, yrittäjille sekä yritysten HR- ja verkostotyötä tekeville henkilöille. Valmennus auttaa asiakastyön ammattilaisia kasvattamaan verkostoaan ja edistämään organisaatioiden yhteistyötä. Haku valmennukseen päättyy 18.6.2023.

– Haluamme jatkaa hyväksi havaittua ja verkostotyössä yhdessä kehitettyä valmennusta. Modernissa työelämässä tarvitaan yhteisöagenttimaista osaamista. Verkostotyön näkyväksi tekeminen ja sen edistäminen on kaikkien etujen mukaista, sanoo opettaja Antti Klaavu Tredusta.

Yhteisöagenttivalmennusta on kehitetty Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeessa (ESR). Hankkeessa luodaan, laajennetaan ja edistetään nimensä mukaisesti asiakasryhmien verkostoja, uutta liiketoimintaa, työtä ja yrittäjyyttä. Hanke myös toteutetaan verkostona, jossa ovat mukana Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Tredu, Pirkanmaan Uusyrityskeskus ry ja startup-yhteisö Tribe Tampere ry. Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisesta saa liitteestä.

 

Teksti: Tiina Keskinen
Kuvat: Ville Vitikka
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti