Hyvää työtä!

Ajan hermolla! Kirjoituksia työstä, osaamisesta ja yrittäjyydestä.

Kirjoittaja: Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat

Blogiartikkeli
29.6.2022 14.26

Tampere edistää työelämään pääsyä julkisten hankintojen avulla

Julkiset hankinnat ovat kaikkia niitä palvelu- tavara- ja urakkahankintoja, joita kunnat ja valtio ostavat ulkopuolisilta toimijoilta. Julkiset hankinnat voi nähdä välttämättömien tuotteiden ja palveluiden hankkimisen lisäksi massiivisena työkaluna tuuppia yhteiskunnan kehitystä haluttuun suuntaan.  Valtiovarainministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan Julkisten hankintojen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2018 oli noin 47 miljardia euroa. Potentiaali vastuullisen toiminnan edistämiseen yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi on siis valtava.  

Julkisten hankintojen merkittävät mahdollisuudet ilmastokriisin ratkaisuissa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa ovat jo hyvin tiedossa ja aktiivisesti käytössä. Sen enempää tilaajat kuin tuottajatkaan eivät enää kyseenalaista ekologiseen kestävyyteen liittyviä ehtoja hankintasopimuksissa. 

Ekologisen vastuullisuuden rinnalla tarvitaan sosiaalista vastuuta

Kun ekologisesta vastuullisuudesta on hyvää vauhtia tulossa standardi, on hyvä huomata, että vastuulliset julkiset hankinnat eivät tarkoita pelkästään vähähiilisiä ja ilmastoviisaita hankintoja. Vastuullisuudella on myös muita sävyjä. Sekä julkisten toimijoiden että yritysten tulee menestyäkseen toimia myös sosiaalisesti vastuullisilla tavoilla. Sosiaalisen vastuun kantaminen tarkoittaa esimerkiksi toimia, joilla edistetään reilua ja tasa-arvoista työelämää ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Sitran asiantuntijat ovat vuoden 2022 yhteiskunnallisia trendejä ennakoidessaan arvioineet, että ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullinen toiminta nousee tänä vuonna yhä tärkeämmäksi. Vaatimukset kasvavat entisestään, koska asiakkaat ja työntekijät vaativat yrityksiltä vastuullisuuspuheen lisäksi myös konkreettisia tekoja. 

Suhtautuminen työllistämisehtoon on ollut positiivista

Tampereen kaupungin hankinnan periaatteisiin on kirjattu tavoite sosiaalisesta vastuullisuudesta. Työllistämistä koskevan ehdon sisällyttäminen hankintasopimuksiin on yksi konkreettinen tapa toteuttaa sosiaalista vastuullisuutta hankinnoissa.  

Kaupungin uudessa strategiassa tavoitteiksi vuoteen 2030 mennessä nostetaan esimerkiksi hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen, onnistunut kotoutuminen ja kaikille sopivat, joustavat mahdollisuudet osallistua työelämään. Kaikki ovat aivan erinomaisia tavoitteita ja sellaisia, joita työllistämisehdon osuvalla käytöllä voidaan tehokkaasti edistää. Palveluntuottajat ovat onnistuneet tässä työssä hienosti. Tampereen kaupungin kesällä 2021 teettämän selvityksen mukaan palveluntuottajien suhtautuminen työllistämisehtoon on ollut positiivista ja moni työllistämisehdon kautta alkanut määräaikainen työsuhde on johtanut vakituiseen työsuhteeseen. 

Työllistämisehto julkisissa hankinnoissa:

  • Työllistämisehto on tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen kirjattava ehto sosiaalisesta työllistämisestä
  • Tampereen kaupungilla käytössä prosenttimalli, jossa palveluntuottaja käyttää etukäteen määritellyn prosenttiosuuden (yleensä 3%) hankinnan arvosta työllistämiseen
  • Velvoittaa palveluntuottajaa, tavarantoimittajaa tai urakoitsijaa työllistämään sellaisia työnhakijoita, joiden on eri syistä hankalaa löytää omaa paikkaa avoimilta työmarkkinoilta
  • Tampereella hankintojen avulla halutaan avata työllistymismahdollisuuksia erityisesti pitkään työttömänä olleille, nuorille, maahan muuttaneille, yli 55-vuotiaille ja osatyökykyisille. 
  • Vuonna 2021 työllistämisehto Tampereen kaupungin hankinnoissa mahdollisti 95 työsuhdetta ja yli 100 työkokeilua.  
     
Teksti: Laura Ojanen
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti