Hyvää työtä!

Ajan hermolla! Kirjoituksia työstä, osaamisesta ja yrittäjyydestä.

Kirjoittaja: Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat

Blogiartikkeli
4.11.2021 10.36

Oppilaitos- ja yritysyhteistyöllä nopeasti kiinni opintoihin ja työhön

Jatkuva oppiminen -termiin törmää nykyään vähän joka paikassa. Erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa mietitään, miten jatkuva oppiminen taataan kaikille, miten sitä rahoitetaan tai keitä toimijoita jatkuvan oppimisen kentällä toimii. Onpa perustettu jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuskin. Ministeriöt suunnittelevat jatkuvan oppimisen edistämistä ja arvioivat vaikutuksia. Tämä kaikki on välttämätöntä, jotta pystymme rakentamaan tulevaisuuteen uudenlaisia toimintamalleja. Tarvitsemme nopeasti osaajia uusiin syntyviin ammatteihin ja meidän tulee voida vastata teknologiseen kehitykseen. Jatkuva oppiminen onkin lyhyesti sanottuna työuran ja elämän aikaista osaamisen uudistamista, laajentamista sekä täydentämistä.

Omassa työssäni Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluissa kehitän työnhakijoille suunnattuja jatkuvan oppimisen malleja yhteistyössä Pirkanmaan kuntien työllisyyspalvelujen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda matalan kynnyksen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, olipa asiakkaana sitten alanvaihtaja, pidempään työttömänä ollut tai omaa alaa vielä etsivä työnhakija. Oma viestini kuntien työllisyyspalvelujen asiakkaille on, että nyt jokaiselle löytyy sopiva tapa ja väylä kehittää omaa osaamistaan.

Osaamisen kehittäminen tulee olla mahdollista kaikille

Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa haluamme mahdollistaa jatkuvan oppimisen kaikille asiakkaille, joille osaamisen kehittäminen on ajankohtaista. Pyrimme tuomaan osaamispalvelut lähelle ja saataville silloin, kun niille on tarve. Palvelujen pitää olla myös sisällöllisesti sellaisia, että asiakkaamme pystyvät osallistumaan niihin omista lähtökohdistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että oppimisen polkujen ensimmäisten askeleiden pitää olla juuri niin matalalla, kuin asiakkaan tilanne edellyttää. Emme halua, että koulutus kasautuu vain niille, joilla on jo osaamista ja jotka osaavat etsiä heille tarkoituksenmukaisia osaamista kehittäviä palveluja.

On ok, että tutkintotavoitteellisiin koulutuksiin hakeneista tehdään valintaa kuka opiskelupaikan saa, mutta työelämän ja osaavan työvoiman tuottamisen kannalta koppia kannattaisi ottaa kaikista hakeneista. Matalan kynnyksen osaamisen kehittämisen polku työllistävälle alalle pitää mahdollistaa kaikille potentiaalisille hakijoille.

Työnhakijoilla on juuri nyt momentum kehittää osaamistaan! 

Pirkanmaan kuntakokeilun kunnat ja oppilaitokset ovat yhdistäneet voimansa ja rakentaneet moniin oppilaitoksiin osaamisen kehittämisen poluille johtavia palveluja. Asiakkaamme pääsevät keskustelemaan ajatuksistaan oppilaitosten ammattilaisten kanssa ja rakentamaan omaa suunnitelmaansa eteenpäin. Asiakkaille voidaan tehdä myös osaamiskartoitus. Opinnot voidaan räätälöidä aina henkilökohtaisesti, jolloin mahdolliset tukitarpeet voidaan huomioida vaikkapa luku- kirjoitus- tai matemaattisissa asioissa. Asiakkaamme voi hankkia vain sen osaamisen, jota hän tarvitsee työllistyäkseen. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa suunnittelemme myös yhteistyössä kumppaniyritystemme kanssa sujuvia väyliä suoraan opinnoista työelämään.

Mistä kannattaa aloittaa?

Kannattaa aloittaa oppilaitoksesta! Oppilaitoksilla on tarjolla erilaisia kurkistuksia eri aloille, kiertokäyntejä tai opiskelua voi päästä kokeilemaan koulutuskokeilussa, Kohti ammatillista koulutusta - työvoimakoulutuksessa tai erillisten alakohtaisten tutustumisjaksojen kautta. Uraohjausta voi saada pitkäkestoisemminkin valmennuspalvelujen ammattilaisilta. Valmennuksen aikana voi päästä kokeilemaan alan sopivuutta itselle työkokeilun kautta.

Jos tutkintojen erilliset osat kiinnostavat, se on mahdollista toteuttaa opinnollistamalla tai Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti -työvoimakoulutuksen kautta. Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että työelämässä kertynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan esimerkiksi näytön avulla.

Kaikki osaamispolun osaset voidaan toteuttaa työelämässä, jolloin perinteistä oppilaitoksessa "istumista" tulee vain vähän, eikä aina tarvitse sitoutua moneksi vuodeksi. Jos etenee oppisopimuksen kautta, silloinhan on jo heti palkallisena työntekijänä yrityksessä.

Mielestäni kaikki voivat, pystyvät ja osaavat. Jatkuva oppiminen on tarkoitettu heillekin, jotka eivät koskaan ole ajatelleet asian koskevan heitä. OMA-valmentajan kanssa kannattaa keskustella ja suunnitella omat jatkuvan oppimisen stepit kohti työelämää.

Kirjoittaja on Sari Pirttiluoto.
Hän toimii Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa erityisasiantuntijana jatkuvan oppimisen mallien ja palveluekosysteemien kehittämisen parissa, yhteistyössä oppilaitosten, palveluntuottajien ja yritysten kanssa.

Teksti: Sari Pirttiluoto
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti