Elämänmittaisia kasvutarinoita, joissa jokainen on tekijä

Opistotarinat avaa Tampereen seudun työväenopiston arkea, ammattiryhmien työtä ja ainealueita. Minkälaista työ ja opiskelu vapaan sivistystyön parissa on? Miten ajankohtaiset ilmiöt näkyvät opistossa?

Kirjoittaja: Opistotarinoita-blogin kirjoittajat

Tampere työväenopisto.

Kansalaisopisto on innostava paikka job shadowing -vierailulle

Tampereen seudun työväenopisto edistää kansainvälistymistään Erasmus+-hankkeella. EU-maissa tapahtuvaan kurssitoimintaan osallistumisen toivotaan tuovan opistolle lisää yhteistyökumppaneita sekä uusia kurssi-ideoita. Olipa hanketta käynnissä tai ei, opisto on aina avoinna kansainvälisille job shadowing -vieraille, sillä kansalaisopisto on parhaimmillaan innostava paikka työhön tutustumiseen.
Sampolan aulassa kävelee ihmisiä ja käytävien reunoilla on ilmapalloja.
Työväenopistossa kaikenikäiset opiskelevat yhdessä. Opisto järjesti Sampolassa huhtikuussa 2024 avoimien ovien päivän, jossa harrastamisesta kiinnostuneet pääsivät kymmeniin maksuttomiin työpajoihin.

Erasmus+-hanketta Tampereen seudun työväenopistossa koordinoiva koulutussuunnittelija Marianne Laakso pitää kansainvälistymistä tärkeänä vapaan sivistystyön oppilaitokselle, sillä se auttaa ymmärtämään monikulttuurisuutta entistä paremmin ja kehittää henkilöstön kielitaitoa. Täydennyskoulutuksesta ei myöskään koskaan ole haittaa.

– Tässä ensimmäisessä Erasmus+-hankkeessamme keskitymme päätoimisen henkilöstön kurssitukseen EU-maissa ja sen kautta verkostoitumiseen. Tulevaisuudessa tarkoitus on lähettää opiston henkilöstöä työhöntutustumisjaksoille sekä mahdollistaa Erasmus+ myös tuntiopettajille ja opiskelijoille.

Varjostamalla ammattilaista oppii

Marraskuuhun 2024 jatkuva, Euroopan unionin ja Opetushallituksen rahoittama Erasmus+-hanke on opiston ensimmäinen laatuaan, mutta job shadowing -vieraita opistossa on käynyt jo lukuisia. Job shadowingissa eli suoraan käännettynä työssä varjostamisessa henkilö havainnoi ja oppii seuraamalla ammattilaista työssään sovitun jakson verran, yleensä noin viikon.

Laakso itse on osallistunut job shadowingiin Espanjan Jaénissa aiemmassa työpaikassaan.

– Ajatusten vaihto ja toisten toimintatapojen tarkastelu ulkomaalaisten kollegoiden kanssa avaa uusia näkökulmia siihen, miten jonkun asian voisikin tehdä toisin ja sitä kautta kehittää oman organisaation toimintaa. Minusta on tärkeää myös pohtia kansalaistaitojen määrittelyä ja merkityksiä eri maissa, Laakso kertoo.

Kaikenikäiset yhdessä

Kielten ainealueen ja maahanmuuttajakoulutuksen suunnittelijaopettaja Paula Fiskaali suosittelee työväenopistoa job shadowing -paikaksi, sillä opisto on monimuotoinen oppimisympäristö, jossa tapahtuu koko ajan paljon. Opiskelu on hyvin vapaamuotoista ja perustuu vapaaehtoisuuteen eikä opetussuunnitelmaan.

– Meillä kaikenikäiset opiskelevat yhdessä. Ihmisten sosioekonomiset ja kulttuuriset taustat ovat hyvin moninaisia.

Miten suomalainen säikähtää?

Viimeksi Fiskaali vastaanotti työhön tutustujia Espanjasta.

– Pedagogiset pohdinnat ovat olleet todella hedelmällisiä. Opetustavat saattavat erota paljon eri maiden välillä. Meillä ei esimerkiksi joudu luokan eteen vastaamaan kysymyksiin ja esittämään mielipiteitä vasten tahtoaan. Jos näin olisi, suomalaiset opiskelijat varmaan kaikkoaisivat, Fiskaali kertoo nauraen.

Fiskaali on myös huomannut, että keskusteluissa vierailijoiden kanssa korostuu se, että työväenopistossa on mahdollista saada tukea oppimiseen. Tampereen seudun työväenopistolla on siihen jopa oma Opinverstas-palvelu.

– Pyrimme myös ohjaamaan opiskelijoita eteenpäin, etteivät he jää oman onnensa nojaan. Erityisen tärkeää tämä on luku- ja kirjoitustaidottomille. Tällaista toimintaa ei ulkomailla välttämättä ole.

Mahdollista tutustua moneen tehtävään

Marianne Laakso ja Paula Fiskaali kannustavat ulkomaisissa oppilaitoksissa työskenteleviä ottamaan rohkeasti yhteyttä työväenopistoon. Job shadowing -vierailu tai yleinen tutustuminen oppilaitokseen onnistuu aina, kun ajankohta sovitaan yhdessä.

– Meillä myös työskentelee kymmeniä ihmisiä eri tehtävissä. Tullakseen job shadowing -jaksolle ei tarvitse olla opettaja, vaan voi tutustua esihenkilötyöhön, koulutuksen hallinto- ja suunnittelutehtäviin, toimistotyöhön, asiakaspalveluun ja vahtimestaritehtäviin sekä viestintään ja markkinointiin.

Teksti: Anna-Katariina Maksimoff
Kuvat: Anna-Katariina Maksimoff
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti

Liitä teksti muusta lähteestä näppäinyhdistelmällä CTRL+SHIFT + V.