Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Rakennusvalvonta
sähköposti [email protected]
puhelin 040 670 8741
avoinna toimisto ma - ke 9.00 - 15.00

Lupavalmistelijat ja tarkastusinsinöörit ovat tavattavissa ma - ke klo 11.30 - 13.00, muina aikoina vain erikseen sovitusti.


Sähköinen asiointi

Kaikki lupahakemukseen, rakentamisen aikaiseen valvontaan ja työnjohtajiin liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Rakennustarkastusyhdistys RTY:n ajankohtaispäivät 15.11.2018

Koulutustilaisuus rakennustarkastajille, suunnittelijoille, työmaavastaaville, urakoitsijoille ja rakennusalan ammattilaisille

Aihe:
Rakentamisen säädösuudistukset ja rakennusvalvontojen yhtäläiset tulkinnat.
Ajankohtaisia haasteita kosteudenhallinnasta ja sisäilmastosta.

Aika ja paikka:
15.11.2018, klo 8.30 - 16.00, Finnkino Plevna (Itäinenkatu 4)

Ennakkoneuvottelu ja neuvottelumuistio

Kaikki rakennusluvat tulee 1.1.2018 alkaen esitellä lupakäsittelijälle ennen lupahakemuksen jättämistä. Neuvotteluista kirjataan vakiomuotoinen muistio.

Rakentamisen lainsäädäntö on muuttunut 6.12.2017 ja 1.1.2018

Maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu vuoden 2017 lopulla ja rakentamista koskevat uudet asetukset tulivat voimaan 1.1.2018. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä sovelletaan vielä hankkeisiin, jotka ovat tulleet vireille ennen kunkin asetuksen voimaantuloa.

Tapsa-myyntipalvelu

Sähköinen rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu Tapsa on avattu. Tapsa sisältää Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkiston digitaalista aineistoa. Aineisto koostuu pääpiirustuksista eli arkkitehtipiirustuksista, selvityksistä sekä päätös- ja loppukatselmusasiakirjoista. Tapsan etusivun tiedotteista löytyy viimeisin aineiston kattavuustieto. Palvelu on osoitteessa tapsa.tampere.fi .

Suurten rakennusten turvallisuusarvio

Suurten rakennusten omistajat velvoitetaan teettämään keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuusarvio joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä. Lisätietoa aiheesta löytyy sivulta rakennusten turvallisuus ja kunnossapito .