Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Ranta.Tampellan kerrostaloja, etualalla kaksi pyöräilevää ihmistä.

Tampereen tavoitteena on toteuttaa pitkäjänteistä ja läpinäkyvää asunto- ja maapolitiikkaa riittävän, monipuolisen, laadukkaan, kohtuuhintaisen ja kestävän asuntotuotannon edellytysten sekä riittävän tonttitarjonnan varmistamiseksi väestöltään kasvavalla Tampereella. 

Tampereella harjoitettu asunto- ja maapolitiikka perustuu johdonmukaisiin ja pitkäjänteisiin käytännön linjauksiin, joita on noudatettu päätöksenteossa ja toimenpiteissä. Linjaukset toteuttavat pormestariohjelmaa ja syventävät Tampereen strategisia tavoitteita asumisen ja maankäytön osalta. 

Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjaukset kaudelle 2022–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.6.2022.

Asunto- ja maapolitiikan linjausten tavoitteiden toteutuksesta sekä seurannan raportoinnista vastaa kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikan -palveluryhmä.

Linjausten tavoitteet

Tampereen kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana, ja sitä myös tavoitellaan. Tampereen strategian kasvutavoite on keskimäärin 3 000 asukasta vuodessa. Voimakkaaseen kasvuun sisältyy mahdollisuuksia ja haasteita. Tampereen kasvun tulee tapahtua sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi.  Asunto- ja maapolitiikan linjauksissa pyritään yhteensovittamaan kasvun ja kestävyyden tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Kestävyyden eri osa-alueet kietoutuvat tiiviisti yhteen, ja monet asunto- ja maapoliittiset tavoitteet tukevat useampaa kestävyyden osa-aluetta. Näiden pohjalta on tunnistettu yhdeksän keskeistä tavoitetta:

Julkaisut

 • Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2022-2025

  Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2022-2025

 • Osallisuuden vahvistaminen Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjausten 2022–2025 laadinnassa

  Osallisuuden vahvistaminen Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjausten 2022–2025 laadinnassa

  Liite 2

Maapolitiikan keskeiset muutokset

Linjauskaudelle 2022-2025 päivitettiin muutama keskeinen muutos. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2023.

 • Vuokrattavien omakotitonttien luovutuksessa otetaan takaisin käyttöön vanhat kriteerit liittyen tamperelaisuuteen ja lapsilukumäärään.
 • Asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusimisen yhteydessä vuokrankorotus porrastetaan ja sen jälkeen päättyvissä sopimuksissa: 1. vuosi 60 %, 2. vuosi 80 % ja 3. vuosi 100 %. Porrastuksen edellytyksenä on, että tontin vuokralainen ei toimi markkinoilla. Lisäksi uusittava maanvuokrasopimus tehdään 60 vuodeksi ja tontin pääoma-arvo tarkistetaan vuokra-aikana 20 vuoden ja 40 vuoden kohdalla Pirkanmaan asuntohinta-indeksillä. 
 • Maanvuokraa voidaan kohtuullistaa vuokralaisen hakemuksesta asuntontilla, mikäli asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta on käytetty alle 80 %, eikä rakennusoikeuden hyödyntäminen ole esim. rakennusteknisistä, suojelullisista, kaupunkikuvallisista tai RKY-arvioista johtuvista syistä mahdollista.
 • Asuinkäyttöön tarkoitettujen vuokratonttien ostaminen ei ole edelleenkään mahdollista. Poikkeuksena yhtiömuotoisen asuntotontin maanvuokralaisella on oikeus ostaa tontti, jos se sijaitsee keskustan strategisen osayleiskaavan alueella ja jos tontilla sijaitsee asemakaavalla tai lailla suojeltu rakennus.

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Auli Heinävä
asunto- ja kehityspäällikkö
Puhelin:
040 800 7391
Heli Toukoniemi
maankäyttöpäällikkö
Puhelin:
040 806 4007
Päivitetty 23.3.2023