Haetko asuntoa?

Hämeenpuiston pohjoisosa, kerrostaloja, taustalla Näsijärvi ja Lapinniemi.

Tampereella on tarjolla asuntoja eri asumistarpeisiin ja elämänvaiheisiin. Voit valita omistus-, vuokra- tai asumisoikeusasunnon kerros- tai pientalossa. Asuntokannassa on myös kohtuuhintaisia vuokra- ja opiskelija-asuntoja sekä erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja. Tampereella oli vuonna 2022 noin 152 400 asuntoa, joista ARA-vuokra-asuntoja noin 16 800 ja asumisoikeusasuntoja 4 117. Omistusasunnossa asui noin 63 300 asuntokuntaa ja vuokra-asunnossa noin 72 300 asuntokuntaa. 

Kasvavan kaupungin asuntokysyntään vastataan aktiivisella uudistuotannolla. Tampereelle on valmistunut yli 15 000 uutta asuntoa vuosina 2020-luvulla. 

Tällä sivulla

Tietoa vuokra-asunnoista ja niiden hakemisesta

Vuokra-asuntoa haetaan suoraan asuntoja vuokraavilta yrityksiltä tai yhteisöiltä. Näiden kotisivuilta löydät lisätietoja asunnonhausta, asunnoista ja niiden sijainnista Tampereella. Asuntohakemuksen voit yleensä tehdä yhteisöjen verkkosivuilla. Tampereella on sekä vapaarahoitteisia asuntoja että valtion arava- tai korkotukilainalla rahoitettuja ARA-vuokra-asuntoja.

ARA-vuokra-asunnot

ARA-vuokra-asuntoihin asukkaat valitaan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnoissa on hakijaruokakunnan henkilömäärän mukaan määräytyvä varallisuuden enimmäisraja. Varallisuusrajaa käytetään valittaessa uusia asukkaita ja se päivitetään vuosittain. Tampereella ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa
1.7.2023 alkaen käytettävät varallisuuden enimmäisrajat ovat

  • yhden hakijan ruokakunnalle 61 000 euroa
  • kahden hakijan ruokakunnalle 76 000 euroa
  • kolmen hakijan ruokakunnalle 97 000 euroa
  • neljän tai useamman henkilön ruokakunnan varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Tampereella toimii useita ARA-vuokra-asuntoja omistavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Osa asunnoista on kohdennettu vain johonkin erityisryhmään kuuluville henkilöille, kuten ikäihmisille tai opiskelijoille. Suurin osa ARA-asunnoista on kuitenkin kaikkien haettavissa ja vuokrattavissa.

Tietoa asumisoikeusasunnoista

Asumisoikeusasunto on vaihtoehto vuokra- tai omistusasumiselle. Maksamalla asumisoikeusmaksun, yleensä 15 % asunnon hankintahinnasta, ja sen jälkeen kuukausittain käyttövastiketta saat oikeuden hallita asuntoa aivan kuin se olisi omistusasunto. Luopuessasi asumisoikeudesta, saat takaisin asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Asumisoikeusasuntoa voi hakea 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tulorajoja ei ole. Hakijalla tai hänen mukanaan muuttavalla täysi-ikäisellä perheenjäsenellä saa olla varallisuutta enintään 50 % hankittavan asumisoikeusasunnon arvosta. He eivät myöskään saa omistaa hakualueella omistusasuntoa, joka kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa. Varallisuutta koskevat ehdot eivät koske yli 55-vuotiaita hakijoita eikä asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavia.

Asumisoikeusasunnon hakeminen

Asumisoikeusasunnon hakemista varten tarvitset järjestysnumeron, jonka saat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. ARAn antama järjestysnumero on valtakunnallinen, sillä voit hakea kaikkia Suomen asumisoikeusasuntoja. Asumisoikeusjärjestysnumero on voimassa kaksi vuotta.

Järjestysnumeron saatuasi voit ilmoittautua asunnonhakijaksi asumisoikeusasuntoja omistavalle yhtiölle tai yhteisölle. Voit hakea asuntoa usealta talonomistajalta samanaikaisesti. 

Asumisoikeusasuntoja Tampereella

Asumisneuvojat

Kestävä asuminen ja rakentaminen

Sähköposti:
[email protected]
Päivitetty 29.4.2024