Kestävä asuminen

Kestävyyden eri osa-alueet ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävästä asumisesta puhuttaessa viitataan usein erityisesti ekologiseen kestävyyteen. Asuminen onkin jokaisen suomalaisen suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja. Asuminen muodostaa suomalaisen päästöistä 30 prosenttia.

Tampereen kaupungilla tehdään työtä kestävyyden eri osa-alueiden varmistamiseksi asumisessa ja asuinrakentamisessa. Ekologisesti kestävää asumista Tampere edistää muun muassa Hiilineutraali Tampere-tiekartan toimenpiteitä toteuttamalla. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävä asuminen varmistetaan suunnittelemalla asunto- ja asukasrakenteeltaan tasapainoisia asuinalueita, turvaamalla asuminen myös haavoittuvassa asemassa oleville ja varmistamalla kohtuuhintaisten asuntojen riittävyys niitä tarvitseville. Kaupunki tekee yhteistyötä mm. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja yleishyödyllisten vuokra-asuntotoimijoiden kanssa

Päivitetty 29.4.2024