Tampereen ja Lempäälän valmistelema kuntarajan siirto sekä esitetyt asemakaavat hyväksyttiin valtuustossa

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi omalta osaltaan kokouksessaan 10.6.2024 Lempäälän kanssa valmistellun kuntarajan siirron Vuoreksessa. Lopullisen päätöksen asiassa tekee valtiovarainministeriö. Lisäksi valtuuston kokouksessa hyväksyttiin Tampereen Taidemuseon ja Käräjätörmän asemakaavat.
Kartta, jossa rajattu alue merkitty vaaleanpunaisella.
Suunniteltu kuntarajan siirto koskee 112 hehtaarin alueetta Lempäälän ja Tampereen rajalla, alueella ei ole asukkaita.

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta ovat valmistelleet yhdessä kuntarajan siirtoa Vuoreksen alueella. Suunniteltu siirto koskee noin 112 hehtaarin aluetta Lempäälän kunnan Ruskontien pohjoispuolella, aluetta esitetään siirrettäväksi Lempäälästä Tampereen kaupungin alueeksi. 


Kuntarajan siirtämisellä tavoitellaan eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kokonaisuutta Ruskontien pohjoispuolelle.  Esitetyn muutoksen katsotaan parantavan koko alueen toimintakykyä, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä yhdyskuntarakenteen toimivuutta, alueella ei ole ennestään asutusta. Kuntalaisia kuultiin rajansiirrosta 15.4 - 15.5.2024, molempien kuntien asukkaille järjestettiin myös yleisötilaisuus Vuoreksen koululla 23.4.2024.  Lopullisen päätöksen asiassa tekee valtiovarainministeriö Tampereen ja Lempäälän yhteisen hakemuksen perusteella.


Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös muutoksen asemakaavaan Amurissa. Kyseessä on   Tampereen taidemuseon laajennus ja toiminnan kehittäminen sekä taidemuseon ja Pyynikintorin alueen kokonaisuuden kehittäminen korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana. Asemakaavatyötä edelsi suunnittelukilpailu, jonka voittanutta ehdotusta ”Siilo” on kehitetty edelleen kaavaprosessin aikana. Taidemuseon ympäristöä kehitetään kaupunkikuvallisesti laadukkaana, vehreänä ja puustoisena kokonaisuutena. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 23.11.2023 - 5.1.2024. Siitä saatiin neljä viranomaislausuntoa ja kaksi muistutusta. Taidemuseon laajennuksen on suunniteltu alkavan vuonna 2026 ja sen on määrä valmistua vuonna 2029.


Valtuusto hyväksyi myös Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosaa koskevan asemakaavan, jolla laajennetaan nykyisiä korttelialueita ja lisätään suunnittelualueen rakennusoikeutta. Alueen pääkäyttötarkoituksena säilyy asuminen.  Asemakaavan myötä alueelle on mahdollista rakentaa palveluasumista, asumismuodoiltaan monipuolisia kortteleita ja yhteisötiloja.  Yhtenä kaavamuutoksen lähtökohtana on ollut Käräjätörmän alueen yhteisöllisyyden säilyminen ja kehittäminen eri ikäpolvien yhteiseksi asuinalueeksi. 
 

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Jaa sosiaalisessa mediassa