Kaupunginvaltuusto valitsi luottamushenkilöitä sekä nimitti kaupunginreviisorin

Kaupunginvaltuusto nimitti kokouksessaan 10.6.2026 apulaispormestariksi Ilkka Porttikiven, kaupunginhallitukseen Iiris Suomelan sekä kaupunginreviisorin virkaan Heli Nikanderin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen lautakuntien apulaispormestariksi valtuusto valitsi sosiaalidemokraattien Ilkka Porttikiven, hän toimii tässä luottamustehtävässä jäljellä olevan toimikauden, vuoden 2025 toukokuun loppuun saakka. Pekka Salmen luottamustoimi apulaispormestarina päättyi 10.6.2024 ja hän siirtyy elinvoiman palvelualueen johtajaksi. Kaupunkiympäristön palvelualueen lautakunnat ovat yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta. Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina ja vastaavat puheenjohtajan roolissa lautakunnan tehtävistä.

Tampereen kaupunginhallituksessa vihreiden edustajana aloittaa Iiris Suomela. Suomela tulee Tampereelta pois muuttaneen Brigita Krasniqin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Suomela on tällä hetkellä jäsenä kasvatuksen ja opetuksen lautakunnassa. Hän on osallistunut kaupunginhallituksen kokouksiin aiemmin, toimiessaan valtuuston varapuheenjohtajana kaudella 2017–2021.

Valtuusto päätti hallintotieteiden maisteri Heli Nikanderin ottamisesta kaupunginreviisorin vakituiseen virkaan. Nikander siirtyy tehtävään Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikön tehtävästä. Kaupunginreviisori johtaa tarkastustoimea ja vastaa tarkastuslautakunnan tehtäviin liittyvästä valmistelusta. Hän esittelee asiat tarkastuslautakunnan kokouksissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa