Vastaa kyselyyn kirjaston turvallisemman tilan periaatteista

Turvallisemman tilan periaatteet ovat yhdessä luotuja ohjeita siitä, miten jokainen tilassa asioiva, työskentevä tai tapahtumaan osallistuva tuntisi olonsa tervetulleeksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tällaisilla yhdessä määritellyillä ja julkaistuilla periaatteilla on merkitystä erityisesti niille vähemmistöryhmille, jotka ovat kokeneet syrjintää ja pelkäävät tulevansa uudelleen kohdelluksi epäasiallisesti.

Työstämme parhaillaan Tampereen kaupunginkirjaston turvallisemman tilan periaatteita yhdessä kirjaston asiakkaiden kanssa. 

Vastaa oheiseen verkkokyselyyn 15.8. mennessä ja osallistu kirjaston turvallisemman tilan periaatteiden tekoon. Kiitos avustasi! 

Kysely kirjaston turvallisemman tilan periaatteista
 

Lisätietoa Tampereen kaupungin turvallisemman tilan periaatteista

Jaa sosiaalisessa mediassa