Seiskaluokkalaisille lisää äidinkielen opetusta tunti viikossa, yseille ruotsia

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 14.5.2024, että yläkoulujen 7.-luokkalaiset opiskelevat ensi lukuvuonna äidinkieltä ja 9.-luokkalaiset ruotsia tunnin enemmän viikossa.

Valtakunnallisten muutosten takia perusopetuksen tuntijakoon tulee lisätä kaksi opetustuntia, joista toisen pitää olla toisen kotimaisen kielen, eli B1-kielen, opetusta. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tuntilisäyksen taustalla on valtakunnallinen 7. luokalle tullut opetuksen minimituntimäärän kasvu.

Tuntilisäyksen kohdentamisesta kysyttiin Tampereella perusteltuja mielipiteitä perusopetuksen henkilökunnalta. Opettajille ja rehtoreille lähetettyyn kyselyyn vastasi 305 opettajaa ja kymmenen rehtoria. Suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että tuntilisäys on hyvä kohdentaa äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Vastauksissa nousi erityisesti esiin tarve vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa.

 - Lukutaidon heikentymiseen on tärkeää reagoida sekä koulussa että kodeissa. Äidinkielen oppiminen, luku- ja kirjoitustaito ovat avainasemassa oppimisessa. Lautakunta toivoo lisätunnin yläkoulun alkuun vahvistavan oppilaiden äidinkielen taitoja ja sitä kautta valmiuksia jatko-opinnoissa sekä työelämässä, sivistyspalveluista vastaava apulaispormestari Matti Helimo sanoo.

Luku- ja kirjoitustaitoon panostamisen tärkeyttä tukee myös Tampereen perusopetuksen oppilaille teetettävä lukutaidon arviointitesti Lukuseula. Lukuseulan tulosten mukaan noin neljäsosalla 7. luokan oppilaista on heikko lukutaito.

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Lauri Savisaari
Johtaja
Puhelin:
040 801 6081
Teksti: Aino Penttilä
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa