Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Pajasto vahvistavat nuorten itseluottamusta

Sovari-mittarin tulokset osoittavat, että Tampereen kaupungin etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminta Pajaston toiminnassa onnistutaan kohtaamaan ja tukemaan nuorta niin, että nuoren itseluottamus paranee ja tulevaisuus näyttää valoisammalta. 

"Toivoa, hyvää oloa, välittämistä, varmuutta, helpotusta. Tukea, ymmärrystä, kannustusta. Sellainen olo, että on tärkeä." Muun muassa tällaisia asioita Tampereen kaupungin etsivän nuorisotyön Sovari-kyselyyn vuonna 2023 vastanneet nuoret nostivat esiin. Itseluottamuksen vahvistuminen sekä kohdatuksi tulemisen merkitys sellaisena kuin on korostuivat nuorten avoimissa vastauksissa. 72 % vastanneista koki vahvemmin osaavansa tehdä asioita ja 69 % näki itsessään enemmän hyviä ominaisuuksia. 

– Etsivien tapa auttaa ja tukea on ainutlaatuinen, ja oikeastaan ongelma on siinä, että ainoa kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemus on tullut etsivästä nuorisotyöstä. Etsivän työn tärkeys ja laajuus olisi tärkeää tunnistaa, vastasi nuori kysymykseen etsivän nuorisotyön kehittämisestä.

Työpajatoiminta vahvistaa nuoren luottamusta omiin taitoihin ja kykyihin

Myös työpajatoiminta Pajaston nuoret kokivat onnistumisia sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen edistymistä pajajakson aikana. 74 % nuorista koki, että heidän kykynsä tehdä hyvin joitakin asioita, oli lisääntynyt. Työpajajakson aikana nuoret kartuttavat taide- ja kulttuurialan osaamista, sekä saavat ohjausta ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Työ- ja opiskeluvalmiuksien vahvistumista oli kokenut 81 % kyselyyn vastanneista. 

– Tiedostan oman tulevaisuuteni suunnitelmat paremmin, ja osaan nyt nähdä, että minulla on enemmän mahdollisuuksia, kuin alun perin olin luullut, kertoo Pajaston toiminnassa ollut nuori. 

Vastauksista käy myös ilmi, että työpajatoiminta tukee monipuolisesti nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sovari on sosiaalisen vahvistumisen vaikutusmittari, joka tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin. Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin. Mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Vuoden 2023 valtakunnallinen raportti julkaistaan kesäkuussa. 

 

Lisätietoja

Miia-Mari Kivistö
Koordinaattori
Puhelin:
040 610 5710
Kuvat: Pexels
Jaa sosiaalisessa mediassa