Ojalan uuden aukion rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyjä

Ojalan kaupunginosa saa uuden aukion, kun Sokean Paavon pannun aukion rakennustyöt alkavat 20. toukokuuta. Aukio sijoittuu rakenteilla olevan päiväkoti- ja koulurakennuksen länsipuolelle ja valmistuu elokuussa 2024, kun rakennuskin otetaan käyttöön. Töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä Mossin puistokadun liikenneympyrään, sekä Mossinkaaren ja Polttoturpeenkadun alueille.

Kangasalan rajalla sijaitseva Ojala on uusi, puurakentamiseen painottuva kaupunginosa, jonne parhaillaan rakennetaan palveluja ja infraa asukkaille. 

Sokean Paavon pannun aukion alue on 1400 neliömetriä. Sen länsipuolella on asuintaloja ja itäpuolella päiväkoti ja koulu. Pohjoisessa se rajautuu Mossin puistokadun liikenneympyrään ja etelässä Lamminkorvenpuistoon. 

Aukion keskiosaan tulee istutusaltaiden ja porrastettujen muurirakenteiden rajaama asfalttipintainen alue. Muuten aukion pinnat tehdään pääosin betonikivetyksellä. Istutusaltaiden päälle rakennetaan muurinpäällyspenkit, joissa voi istuskella. Muurirakenteet mahdollistavat myös skeittauksen.

Istutusaltaiden kehystämälle alueelle tulee tilavaraus taideteokselle ja aukion etelälaidalle sijoitetaan juomavesipiste. Itäreunalle tulee pyöräilyn tavoiteverkon mukainen pyöräilyn pääreitti. 

Aukio valaistaan kokonaisuudessaan. Pintavedet johdetaan pinnankallistuksin hulevesikourua pitkin aukion eteläpuoliselle viheralueelle ja imeytetään siellä.

Aukion rakentamisen yhteydessä viimeistellään myös koulu- ja päiväkotirakennuksen pohjois- ja itäpuolen katujen pinnat . 

Lisätietoja

Matti Kauppi
Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
040 572 7089
Markku Siukola
Puhelin:
040 711 3319
Teksti: Ismo Lehtonen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa