Tampereen viheralueohjelman päivitystyö etenee – esittelyssä viheralueiden kehittämisteemat ja -tavoitteet

Tampereen viheralueohjelman päivitystyö on edennyt. Viheralueiden kehittämiseksi on valittu neljä pääteemaa: kaupunkivihreä kaikkien saavutettavissa, omaleimaiset Tampereen maisemat, hyödyt ja palvelut viheralueilla sekä kestävä ja monimuotoinen kaupunkiluonto.

Teemoja on työstetty kaupungin viheralueita ylläpitävien yksiköiden sidosryhmien tuella sekä asukkailta saadun palautteen perusteella. Seuraavaksi teemoille valitaan toimenpiteet, joita tarkennetaan asiantuntijatyöpajoissa.  

Ensimmäisen kerran alustavat kehittämisteemat esiteltiin viheralueohjelman asukaskyselyssä, joka oli avoinna syksyllä 2023. Kaupunkilaisia on viheralueohjelman valmisteluun liittyen kuultu myös Tampere-päivänä järjestetyssä asukastilaisuudessa ja pääkirjasto Metsossa Aistit ja muisti -tapahtumassa. Tämänhetkisen aikataulun mukaan viheralueohjelman luonnos asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi loppuvuodesta 2024.  Vuoden 2025 aikana valmistuvan ohjelman hyväksyy yhdyskuntalautakunta.

Teema 1: Kaupunkivihreä kaikkien saavutettavissa

Kaikilla tulisi olla enintään 300 metrin matka lähivirkistysalueelle kotoaan. Tavoitteena onkin turvata viheralueiden saavutettavuus ja riittävyys. Puistot, metsät, katuvihreä, rannat ja vesistöt muodostavat yhtenäisen sini-viherverkoston, jonka heikompia kohtia tulee vahvistaa.

Teema 2: Omaleimaiset Tampereen maisemat

Puistojen, aukioiden, katujen ja rantojen tamperelaista identiteettiä ja omaleimaista vehreää ilmettä vaalitaan. Paikan henki ja historia tuodaan näkyväksi myös uusilla alueilla suunnittelukonseptien, kasvillisuuden, taiteen, rakenteiden ja materiaalien kautta. Tärkeät puisto-, kaupunki-, vesistö- ja luonnonnäkymät tunnistetaan ja niiden arvot huomioidaan kaupunkisuunnittelussa.

Teema 3: Hyödyt ja palvelut viheralueilla

Viheralueiden palveluja ja toimintoja kehitetään vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeita tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa. Monipuoliset viheralueet lisäävät ihmisten fyysistä ja henkistä terveyttä ja hyvinvointia. Viheralueilla on myös turvattava luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut kuten puhdas ilma, ravinteiden kierto, pölytys, hiilen sidonta ja vesi. Suunnitteluratkaisuilla ja kasvivalinnoilla tuetaan luonnon prosesseja.

Teema 4. Kestävä ja monimuotoinen kaupunkiluonto

Viheralueilla säilytetään olemassa oleva monimuotoinen kaupunkiluonto. Kaupunkiin myös lisätään monimuotoista, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa kasvillisuutta. Heikentyneitä elinympäristöjä pyritään ennallistamaan, ja luontopohjaisia ratkaisuja kuten hulevesien viivytysaltaita lisätään kaupunkialueelle. Maaperää ja kasvillisuuden peittämiä alueita säästetään ja vaalitaan. Kaupunkivihreän hyvinvointi ja pitkäikäisyys mahdollistetaan oikeanlaisilla kasvuolosuhteilla, kunnossapidolla ja hoidolla.
 

Lisätietoja

Mirjam Larinkari
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 594 0721
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa