Konsernijaosto esittää Suomen Hopealinja Oy:n pääomittamista 2 miljoonalla eurolla

Tampereen kaupunki aikoo tukea laivayhtiö Suomen Hopealinja Oy:n toimintaa. Konsernijaosto esittää kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että Suomen Hopealinja Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehdään 2 miljoonan euron pääomasijoitus. Konsernijaosto sai 23.4.204 kokouksessaan tiedokseen tilannekatsauksen yhtiön toiminasta, taloudesta ja tulevaisuudesta.

Pääomituksen jälkeen Suomen Hopealinja Oy:n toimintaa voidaan jatkaa nykymuodossaan omistajanaan Tampereen kaupunki tai yhtiö voidaan myydä. Myös yhtiön toiminnan tarkoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kaupunki on suorittanut sisäisen riskiarvion ja selvittänyt ulkopuolisen asiantuntijan kanssa mahdollisuuksia pääomittaa täysin omistamaansa markkinoilla toimivaa yhtiötä. Selvitysten perusteella yhtiön pääomitus on vähiten riskejä sisältävä vaihtoehto.

Matkustajalaivaliikennettä harjoittavan Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen tilanne on ollut hyvin haastava jo useiden vuosien ajan. Tampereen kaupunki joutunut ottamaan taloudellista vastuuta yhtiön liiketoiminnan jatkumisesta. Kaupunki on samaan aikaan pyrkinyt aktiivisesti irtaantumaan hallitusti yhtiön omistuksesta.

Jos yhtiön pääomitus toteutuu yhtiön hallituksen esittämällä tavalla, yhtiö maksaa pois kaupunkikonsernin ulkopuoliset lainansa. Yhtiöllä on tällöin nykyistä huomattavasti paremmat mahdollisuudet toimia liiketaloudellisesti kannattavasti. 

Lisätietoja

Arto Vuojolainen
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Puhelin:
050 345 1397
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa