Tampere kehitti päästöjä vähentäviä ratkaisuja liikkumiseen, asumiseen ja energiantuotantoon

Tampereen kaupunki hankki alustan ulkovalojen älykkääseen ohjaamiseen ja datan hyödyntämiseen. Asuntorakentamisessa testattiin älykkäiden järjestelmien kykyä pienentää entisestään energiatehokkaiden rakennusten energiankulutusta. Näitä sekä muita energiatehokkaan asumisen ja kestävän liikenteen ratkaisuja kehitettiin osana juuri päättynyttä EU-rahoitteista STARDUST-projektia.
Visualisointi Härmälänrannasta kesällä ilmakuvana toteutettuna.
Energiatehokas As Oy Härmälänrannan Sampo -asuinkerrostalo toimi pilottina digitaalisessa älykkäässä 3D-mallinnuksessa.

Tampereen kaupungin Internet of Things (IoT) -alusta menestyi viime syksynä Barcelonan älykaupunkimessuilla, jossa se voitti mahdollistavien teknologioiden palkinnon. STARDUST osallistui IoT-alustan hankintaan sekä hyödynsi alustaa datan keräämiseen, seurantaan ja visualisointiin. IoT-alustan avulla ohjataan nyt ulkovalaistusta, tarkkaillaan keskustan kevyen liikenteen määriä ja kerätään monenlaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Projektin aikana Tampereen uudelle Ilokkaanpuiston asuinalueelle rakennettiin myös Suomen energiatehokkaimpia asuinkerrostaloja, jotka omistavat yhdessä Teiskossa sijaitsevan aurinkovoimalan. Ilokkaanpuiston konsepti on ainutlaatuinen Suomessa. Hankkeen alussa haastettiin silloin voimassa ollut lainsäädäntö. Aiemmin laki vaati, että oman auringontuotannon piti sijaita samalla tontilla kuin rakennukset. Lainsäädäntö kuitenkin muuttui 2018, jolloin myös muualla kuin omalla tontilla sijaitsevat uusituvan energian lähteet sallittiin energiatodistuslaskennassa.

Tampereen Energian kanssa toteutettu kaukolämmön älyohjauksen kokeilu toi merkittäviä säästöjä. Älyohjaus on säästänyt kiinteistöissä keskimäärin 8,4 prosenttia kaukolämmön energiankulutuksesta. Kerrostaloissa säästö on ollut 18,6 prosenttia perusmaksuista. Älykkään lämmityksen ohjauksen pilottipalvelun alustana toimi Enermixin Talotohtori.

Kestävän ja älykkään liikkumisen kokeiluja

Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri on osa kaupungin maksutonta Tampere.Finland-sovellusta. Sen avulla käyttäjät voivat seurata oman arkiliikkumisensa hiilijalanjälkeä ja sen vaikutusta terveyteen. Laskuri tunnistaa tehdyn matkan automaattisesti.  

Kestävää liikkumista tuettiin seuraamalla ensimmäisten sähköbussien energiankulutusta ja selviämistä talvisissa olosuhteissa. Lisäksi Hervantaan tarjottiin autonomisen liikkumisen testialueen toimijoille 3D-muotoinen digitaalinen kaksonen eli tarkka kolmiulotteinen kopio alueesta. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa älykkään ja automaattisen liikkumisen palveluiden, kuten robottiautojen, testaamisen virtuaalisesti ennen niiden siirtymistä fyysiselle testialueelle.

– Laajana ja pitkäkestoisena projektina STARDUST on tukenut hienosti Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä, toteaa ilmasto- ja ympäristöpäällikkö Laura Inha Tampereen kaupungilta ja jatkaa: projektin pilottikohteilla pystyttiin aidosti edistämään uusia ja haastavia kehityskohteita, jotka jäävät käyttöön projektin päätyttyäkin.

Tampereella projektin toteuttivat vuosina 2017–2024 Tampereen kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tampereen Energia, Skanska Oy sekä pk-yritykset Enermix Oy ja Aurinkotekno Oy.

– Tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman lukuisia yhteistyökumppaneja, ja haluankin kiittää heitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä, sanoo projektipäällikkö Anna Vilhula Tampereen kaupungilta. 
 
Tampereen pilotit toteutettiin rinnakkain Espanjan Pamplonan ja Italian Trenton kaupunkien kanssa. Oppia otettiin puolin ja toisin, koska sekä ratkaistavat kysymykset että ratkaisut ovat lopulta samanlaisia pohjoisessa ja eteläisessä Euroopassa. Oppeja jaettiin myös projektin seuraajakaupunkeihin Kreikassa, Pohjois-Irlannissa ja Romaniassa.

STARDUST-projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094). 

Lisätietoja

Anna Vilhula
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 352 3423
Laura Inha
Ilmasto- ja ympäristöpäällikkö
Puhelin:
040 801 6035
Teksti: Anna Vilhula ja Jutta Lajunen
Kuvat: Skanska Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa