Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on ensi lukuvuodesta alkaen pääosin Tampereen kaupungin tuottamaa

Tampereen kaupunki järjestää jatkossa pääosan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta itse. Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa on tarjolla kaikissa kouluissa, ja kaupungin tuottaman palvelun rinnalla sitä ostetaan edelleen myös yksityisiltä tahoilta. Muutoksen jälkeen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu valtaosassa kouluista entiseen tapaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan tiistaina 19.3.2024 aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet ja kuntakohtaisen toimintasuunnitelman. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikille 1. ja 2. luokan oppilaille, kaikille erityisen tuen oppilaille sekä perusopetuksen kaksikieliseen esiopetukseen osallistuville lapsille. Toimintaan osallistuu Tampereella noin 3 400 lasta.

Kaupungin kumppaneina aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävät 1.8.2024 alkaen kilpailutuksen perusteella valitut Tampereen Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä ja Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. (YMCA). Yksityisten toimijoiden kanssa tehty hankintasopimus on voimassa 1.8.2024–4.6.2027, kahden vuoden optiolla. Palveluhankinnalla yhdenmukaistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Lisää henkilökuntaa ja tilat tehokkaampaan käyttöön

Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä on kaupungin rinnalla vastannut useita yksityisiä toimijoita, jotka ovat saaneet Tampereen kaupungilta kumppanuusavustusta. Nykyinen malli päättyy kevätlukukauden 2024 loppuun, ja kaupungin kumppaneina jatkavat vain kilpailutuksessa valitut tahot.

Muutoksen seurauksena kaupunki palkkaa lisää henkilökuntaa ja esimerkiksi yhä useammalle koulunkäynninohjaajalle on mahdollista tarjota kokoaikaisia työsuhteita. Kun aamu- ja iltapäivätoiminta painottuu kouluihin, saadaan myös kaupungin tilat tehokkaampaan käyttöön.

- Uusi aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistapa parantaa oppilaiden tasa-arvoa. Siirtymiä paikasta toiseen on vähemmän, mikä on etenkin erityislasten osalta merkityksellistä. Tampere on viime vuodet rakentanut uusia kouluja ja tilojen käytön optimointi on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Kyseessä on tärkeä palvelu alkuopetuksen lapsille ja perheille, sanoo sivistyspalveluista vastaava apulaispormestari Matti Helimo.

Tampereen kaupunki painottaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa osallistumista, osallisuutta ja vaikuttamista vuorovaikutteisesta näkökulmasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria. Tavoitteena on aktiivinen lapsi, joka ottaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Kaksi tuntiperusteista maksuvaihtoehtoa ja haku Wilman kautta

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ensi lukuvuodelle. Jatkossa perheet voivat valita palveluntarpeen kahdesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta joko koko kuukaudeksi tai enintään 10 päiväksi kuussa. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan, ja maksun määrä on 35–140 euroa. Tunnit voivat jakautua aamu- ja/tai iltapäivälle.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmän kautta 2. –21.4.2024 ja päätöksistä ilmoitetaan Wilmassa 3.5.2024.

Takahuhdin koulupolkurajaan selkeytys

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan myös selkeyttää Takahuhdin koulupolkua. Viimeksi koulupolkurajoista on päätetty 14.11.2023.

Takahuhdin koulupolusta poistetaan maininta: ”Etelässä rajana on Hepolamminkatu. Idässä rajana on Turtolankatu Pyhäjärventielle (valtatie E63) asti ja Pyhäjärventie Teiskontielle saakka.” Teksti on erehdyksessä jäänyt Takahuhdin koulupolkua koskevaan kappaleeseen. Selkeytys on tarpeen, jotta koulupolkurajat ovat täsmälliset.

Poistettavan tekstin perusteella voi saada käsityksen, että Lukonmäestä voi ohjautua Ahvenisjärven koulupolun lisäksi myös Takahuhdin koulupolulle. Lukonmäen alueen oppilaat ohjautuneet lukuvuodesta 2023–2024 alkaen Ahvenisjärven koulupolulle, eikä tätä ole tarkoitus muuttaa.

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Petri Peltonen
Opetusjohtaja
Puhelin:
050 525 8561
Teksti: Aino Penttilä
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa